Woonwenz kiest voor Van Arkel

23 januari jl. hebben Woonwenz en Van Arkel een samenwerkingsovereenkomst getekend. Woonwenz is de grootste woningcorporatie in de regio Venlo en heeft circa 8.500 woningen en 1.800 andere vastgoedobjecten in eigendom en beheer. ‘Ons gezamenlijk doel is de huurder te bewegen zijn huurachterstand in te lopen en uiteraard op een realistische manier.’

woonwenz, huurincasso, deurwaarder, deurwaarder inschakelen, gerechtsdeurwaarder Zwolle, gerechtsdeurwaarder Breda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Maas, algemeen directeur Van Arkel en Joep van den Bercken, manager Wonen Woonwenz

Woonwenz: betaalbare huurwoningen

De kernactiviteit van Woonwenz is het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare huurwoningen. In de eerste plaats voor mensen die geen koopwoning of duurdere huurwoning (vrije sector) kunnen betalen. Verreweg de meeste huurwoningen van Woonwenz zijn dan ook  sociale huurwoningen, huurwoningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. Daarnaast zet Woonwenz zich in voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen en het verhuren op beperkte schaal van middeldure huurwoningen en bedrijfsruimtes.

Woonomgeving en leefbaarheid

Woonwenz vindt dat wonen meer is dan een dak boven het hoofd. Het gaat ook om een prettige woonomgeving waar mensen op een fijne manier met elkaar samen kunnen wonen. Daarom investeert Woonwenz in de leefbaarheid van de wijken. Dat gebeurt in samenwerking met partners als de gemeente Venlo, zorg- en welzijnsinstellingen en natuurlijk de wijkbewoners zelf.

Anton Maas, algemeen directeur Van Arkel, over de samenwerking:

‘Als twee partijen gaan samenwerken, is het van groot belang dat zij dezelfde visie delen. Van Arkel is het verlengstuk van de organisaties waarvoor we werken. Wij werken voor zeer veel woningcorporaties in heel Nederland en zijn dus volledig bekend met alle ins en outs binnen deze doelgroep. Standaard aanpak werkt niet meer en is volstrekt achterhaald. Je moet onder andere door de niet-kunners van de niet-willers te scheiden een maatwerkaanpak voor de klant creëren.’

‘Ons gezamenlijke doel is de huurder te bewegen zijn huurachterstand in te lopen en dat uiteraard op een realistische manier. We gaan in gesprek met de huurder en spreken eventueel een haalbare betalingsregeling af. Onrealistische en niet-haalbare regelingen treffen heeft geen zin en brengt onnodige kosten met zich mee. Daar heeft niemand wat aan; de woningcorporatie niet, wij niet, maar ook zeker de huurder niet. Het brengt onnodig werk met zich mee en een hoop stress voor de huurder.’

‘Na vele gesprekken heeft Woonwenz uiteindelijk voor ons gekozen. Wij zijn erg blij met het vertrouwen dat Woonwenz in ons heeft en kijken uit naar een jarenlange samenwerking!’

Meer weten over onze huurincasso?

Wilt u meer weten over onze aanpak bij huurincasso? Neem dan contact met ons op via 088- 8252750 of stuur een mail naar accountmanagement@vanarkelgdw.nl. Wij staan u graag vrijblijvend te woord.

contact Van Arkel