Werkgevers

Als werkgever kunt u te maken krijgen met schulden van uw medewerker(s). Wanneer een betaalafspraak niet mogelijk is of niet wordt nagekomen, kan door een gerechtsdeurwaarder worden overgegaan tot het leggen van loonbeslag. Alleen als er een veroordelend vonnis is gewezen, dat moet zijn betekend aan de betrokken medewerker, mag een gerechtsdeurwaarder informatie over het inkomen opvragen en beslag leggen.

U heeft van ons een informatieverzoek ontvangen met betrekking tot het inkomen van uw medewerker. Als werkgever bent u op grond van artikel 475 g lid 3 Rechtsvordering verplicht om de gevraagde gegevens te verstrekken.

Wij willen u vriendelijk verzoeken om het formulier (via onderstaande link) volledig in te vullen  Indien de betreffende werknemer niet meer bij u in dienst is, raden wij u aan om betrokkene af te melden bij de Belastingdienst. Op deze manier voorkomt u dat u in de toekomst nogmaals door een gerechtsdeurwaarder wordt gevraagd om deze informatie.

Klik hier voor het Inlichtingenformulier inkomstenbron