Voorlichting Van Arkel – De Binnenvest

Voorlichting Van Arkel - De Binnenvest, mvo, deurwaarder, incasso, deurwaarder LeidenVan Arkel geeft op woensdag 17 januari voorlichting aan jongeren van De Binnenvest. De voorlichting bestaat uit de do’s & don’ts bij financiële problemen en is bedoeld om financiële problemen te voorkomen.

De Binnenvest bestaat sinds 1993 en is een stichting voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de wijk, in de regio Zuid-Holland Noord. Bij (dreigende) dak- of thuisloosheid bieden zij de helpende hand. De Binnenvest ondersteunt mensen om hun kracht te (her)vinden en onder andere via zinvolle dagbesteding hun leven weer op te bouwen. De organisatie bestaat uit 160 professionals, die samen met ervaringsdeskundigen en vrijwilligers jaarlijks ruim 1500 cliënten begeleiden. Verder werken zij samen met tal van instellingen, zoals gemeenten, schuldhulpverleningsbureaus, maatschappelijk werk, GGZ, verslavingszorg en woningbouwverenigingen. Voor meer informatie over De Binnenvest, kijk op: www.debinnenvest.nl.

De Binnenvest – Al heel wat mensen werden geholpen

In deze video vertelt Abdelatif over hoe hij ondanks zijn problemen, zijn leven toch weer langzaam op de rit krijgt.

Voorlichting Van Arkel – De Binnenvest

Op 17 januari geven wij voorlichting aan een groep jongeren van De Binnenvest. Tijdens deze voorlichting gaan wij in op het voorkomen van schulden en hoe om te gaan met schulden. We gaan het bijvoorbeeld hebben over de beslagvrije voet. Wat houdt de beslagvrije voet in en hoe wordt deze berekend? Wat houdt de wet incassokosten in en hoe kun je kosten voorkomen als er een aanmaning op de mat ligt?

Mvo – Van Arkel

Als sociale en maatschappelijke betrokken onderneming, maakt Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan op mens, milieu en maatschappij. In ons beleid ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ ligt de nadruk op het informeren over, voorkomen en/of oplossen van (de oorzaak van) financiële problemen bij kwetsbare doelgroepen. Lees meer over mvo bij van Arkel.