Verlenging Corona maatregelen

In het kader van de door het kabinet aangekondigde verlenging van de
maatregelen om het corona virus te bestrijden, zullen wij de eerder door ons
aangekondigde maatregelen, zoals op deze website te lezen, eveneens tot vooralsnog 20 mei a.s. verlengen.