Veranderingen procesrecht per 01 oktober 2019

Strekking van de wijzigingen

Bij de procesrechtelijke wijzigingen gaat het, kort samengevat, om uitbreiding van de centrale rol van de mondelinge behandeling, de regierol van de rechter en het vervallen van het pleidooi. De dagvaarding en het verzoekschrift en de wijze van aanbrengen blijven in de huidige vorm bestaan (oftewel: de KEI-term ‘procesinleiding’ vervalt) en de rol blijft gehandhaafd.

Stopzetting pilots handelsvorderingszaken

De stopzetting van de pilots in Gelderland en Midden-Nederland is volop in voorbereiding. ‘Mijn rechtspraak’ en het ‘Aansluitpunt Rechtspraak’ worden niet afgesloten. Uitgangspunt is dat zaken die digitaal zijn aangebracht ook digitaal worden afgerond. Vanaf 1 oktober wordt de procesinleiding vervangen door de dagvaarding. Dagvaardingen die op of na 1 oktober betekend zijn, worden op papier ingediend, net als bij andere rechtbanken. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl. Naast aanpassing van de procesreglementen wordt gewerkt aan aanpassing van rechtspraak.nl, formulieren, roljournalen en andere documenten. Het streven is om alle essentiële wijzigingen per 1 oktober gereed te hebben.

Verplichting digitaal procederen vervalt

Start een advocaat op of na 1 oktober 2019 een civiele zaak met een belang van meer dan €25.000 bij de rechtbank Gelderland of rechtbank Midden-Nederland, dan moet deze dagvaardingsprocedure weer op papier. Vanaf die datum geldt voor alle rechtbanken hetzelfde procesrecht in civiele zaken.In een civiele vorderingsprocedure, vóór 1 oktober 2019 gestart bij deze rechtbanken, blijft men digitaal procederen. Advocaten kunnen tot en met 30 september 2019 digitaal een procesinleiding indienen mijn Rechtspraak. Een oproepingsbericht dat uiterlijk 30 september 2019 is betekend, kan als exploot worden geüpload in Mijn Rechtspraak.

De rechtspraak heeft ondertussen dagvaardingen binnengekregen in Midden-Nederland en Gelderland, die dus voor 1 oktober zijn betekend. Zij hanteren dan het beleid dat ze de advocaat in die zaken bellen en melden dat de nieuwe wetgeving nog niet van toepassing is, met het advies om in te trekken en na 1 oktober te betekenen of om de zaak via 112/113 digitaal aan te brengen.

Bron: rechtspraak.nl