Verandering externe communicatie

Afgelopen maanden is Van Arkel druk bezig geweest met het project om onze brieven aan de schuldenaren aan te passen naar B1 taalniveau. De eerste stappen zijn gezet.

Aanleiding

Van oudsher zijn brieven van deurwaarderskantoren opgesteld in een juridische en wollige stijl. Een deel van onze doelgroep wordt mogelijk hierdoor afgeschrikt en ziet dit als een drempel om met ons contact te zoeken. Deze drempel willen we als Van Arkel verlagen.

Doel

We willen onze boodschap duidelijker overbrengen. Ook willen we meer uitnodigend zijn om met ons contact te zoeken en zaken met ons op te lossen.

Wat zijn we aan het doen?

Van Arkel is gestart met een project om de brieven aan de schuldenaren om te zetten naar B1 taalniveau. Een groot deel van onze modelbrieven is al aangepast. De komende tijd zullen meer brieven volgen. Ook maken we onze medewerkers bewust dat eenvoudigere brieven meer effect hebben.
We wijzen de schuldenaren actiever op de moderne betaalmiddelen, zoals iDEAL, Mail2Pay. Een ander project is ook van start gegaan, we zijn gestart met het afdrukken van QR-codes op brieven die direct kunnen worden ingelezen door diegene die met hun smartphone willen betalen.

Werkt het?

We merken dat in de (telefonische) contacten er minder vragen zijn over de brieven zelf en we sneller tot de kern kunnen komen. Sommige schuldenaren zijn ook meer op hun gemak doordat ze niet eerst hoeven te vragen wat er wordt bedoeld.
Doordat de brieven duidelijker zijn, merken wij ook dat er vaker gebruik gemaakt wordt van de moderne betaalmethoden.
Voor u als klant levert dit hopelijk een nog beter rendement op.

De toekomst

De nieuwe manier van communiceren en betaalmogelijkheden zullen wij in onze uitingen steeds verder doorvoeren. Zo blijven we ontwikkelen.