Medewerkers aan het woord

Juridisch medewerker Evelyn van Hellenberg Hubar: ‘Ook oog voor het sociale aspect van de zaak’

“Ik ben sinds 2009 werkzaam bij Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso. Op dit moment ben ik werkzaam als juridisch medewerker. Mijn werkzaamheden bestaan uit het maken van processtukken en het bijwonen van zittingen bij de kantonrechter. Dus eigenlijk het voeren van de gerechtelijke procedure bij de kantonrechter, van dagvaarding tot het verkrijgen van vonnis.”

Contact met opdrachtgevers
“Het leuke van dit werk is dat ik naast het inhoudelijk juridisch werk ook contact heb met de opdrachtgever. Ik bespreek de zaak met de opdrachtgever: dat gaat dan over de vordering van de opdrachtgever en het verweer van de wederpartij, de debiteur. Ik bereid de zaak voor en zo nodig woon ik de zitting al dan niet samen met de opdrachtgever bij. Regelmatig moet ik tijdens de zitting met de wederpartij onderhandelen om tot een voor de opdrachtgever zo gunstig mogelijke oplossing te komen. Dat maakt het werk uitdagend en levendig.”

“Daarnaast houd ik ook altijd oog voor het sociale aspect van de zaak.  Wat is bijvoorbeeld het verhaal achter de debiteur en wat is zijn draagkracht.”

Enthousiaste collega’s
“Van Arkel is een dynamisch bedrijf met leuke, betrokken en enthousiaste collega’s. Ondanks dat ieder zo zijn eigen taken heeft, zorgen we samen door een goede samenwerking en afstemming, voor een optimaal resultaat voor de opdrachtgever”.

 

Adviseur kwaliteit Karin van Ooijen-Kooreman: ‘Mogelijkheden aangrijpen voor ontwikkeling en verbetering’

“Na zes jaar als incassomedewerker te hebben gewerkt op een klein deurwaarderskantoor, ben ik op 1 juli 2006 in dienst gekomen bij Van Arkel. In de afgelopen jaren ben ik op verschillende afdelingen werkzaam geweest, eerst als incassomedewerker en later als juridisch medewerker. Ook ben ik zeven jaar lang voorzitter geweest van de Ondernemingsraad van Van Arkel. Zowel in mijn dagelijkse werk als in de OR heb ik enorm veel kennis en ervaring opgedaan van en binnen de organisatie, in de breedste zin van het woord.”

Verantwoordelijk voor kwaliteit
“Sinds augustus 2013 ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit. De incasso- en deurwaardersbranche, wetgeving en samenleving zijn de laatste jaren aan flinke veranderingen onderhevig. Ik draag er graag aan bij om de organisatie kwalitatief op het hoogste niveau te houden. Zo kan ik er mede voor zorgen dat de organisatie inspeelt op de veranderende maatschappij en -regelgeving, de wensen van onze opdrachtgevers en hun klanten.  Dit is weer een compleet nieuwe uitdaging, waarin ik mijn kennis en ervaring goed kan gebruiken.”

 

Gerechtsdeurwaarder en auditor Jasper van Urk: ‘Van Arkel staat in meerdere opzichten voor kwaliteit’

“In 2006 ben ik van een klein deurwaarderskantoor overgestapt naar Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso. Een organisatie die sterk is vertegenwoordigd in de deurwaardersbranche. Bij Van Arkel ben ik werkzaam als deurwaarder. Daarnaast ben ik auditor om de vastgelegde werkprocessen in de praktijk te toetsen. Mijn werkzaamheden als deurwaarder richten zich voornamelijk tot het ambtelijk werk, het betekenen van allerlei exploten, het doen van ontruimingen en het leggen van beslagen. Geen dag is echter hetzelfde waardoor het vak enorm boeiend is én blijft!”

‘Van Arkel staat voor kwaliteit’
“Van mijn overstap naar Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso heb ik zeker geen spijt gehad. Van Arkel staat in mijn ogen in meerdere opzichten voor kwaliteit. Zo is ons bedrijf gespecialiseerd in diverse sectoren, is er oog voor de vaardigheden en creativiteit van de medewerkers én is er een goed scholings- en loopbaanbeleid. De expertise van de medewerkers is immers de toekomst. Iets wat Van Arkel goed voor ogen heeft!”

Respect
“Een zaak oplossen naar tevredenheid van zowel de klant als de debiteur vind ik belangrijk. Oplossingsgericht te werk gaan met respect voor de wederpartij zal uiteindelijk het meeste resultaat opleveren.”

De juiste richting
“Werk is uiteraard belangrijk, maar mijn leven draait niet alleen om Van Arkel. Naast mijn werk heb ik een grote passie: bowlen. Om na een drukke werkdag weer even bij te tanken, sta ik meerdere keren per week op de bowlingbaan. Het gezegde: ‘de bal is rond, het kan alle kanten op gaan’ geldt in mijn ogen niet alleen voor deze hobby, maar zeker ook voor mijn werk.
Met een goede training kun je de bal echter wel de juiste richting meegeven!”

 

Teamleider Falco Pijnenburg: ‘Never a dull moment’

“Ik ben als teamleider huur werkzaam bij Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso, hiervoor was ik als projectmanager binnen Van Arkel werkzaam. Mijn roots liggen oorspronkelijk in Breda, eerst bij De Wit Vissers en partners, later bij LAVG (zuid) wat nu Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso is. Ik ben hier zo’n 15 jaar geleden gestart op de juridische afdeling. Daarna ben ik betrokken geweest bij het integreren van nieuwe kantoren in de organisatie. Ik heb alle fusies meegemaakt en het kantoor ook zien veranderen van een regionale speler naar een landelijke speler.”

Diversiteit
“Recent heb ik een project afgerond waarbij ik als interim-manager bij een van onze partnerkantoren heb gewerkt. Daar heb ik veel van de kennis die ik door de jaren heb opgebouwd, kunnen gebruiken om de organisatie en de mensen naar een hoger niveau te tillen.”

Fijne organisatie
“Doordat ik al zo lang in verschillende functies bij deze organisatie werk, kan ik eerlijk zeggen dat ondanks het feit dat we veel groter zijn geworden de werksfeer, de collegialiteit en goede vibe hetzelfde zijn gebleven. De directie hamert hier ook op, maar het is ook goed om te zien dat dat zich vertaalt in een zeer laag ziekteverzuim en ook een hele trouwe schare aan klanten. Werken voor een grote organisatie betekent voor mij veel uitdagingen en kansen op allerlei vlakken. Never a dull moment!”