Zwolle

Kanton:

De rechtbank Overijssel, kamer voor kantonzaken, zittingsplaats Zwolle

Adres:
Luttenbergstraat 5 te Zwolle
Corresp.adres:
Pb 10067, 8000 GB Zwolle

Gerecht:

De rechtbank Overijssel, zittingsplaatsen Zwolle en Almelo

Zittingsdagen: Dinsdag 10.00

Opmerking:
Om de relatieve bevoegdheid te bepalen moet u het zaaksverdelingsreglement van deze rechtbank raadplegen.

Van Arkel Zwolle

Telefoon
088-8252700

Fax
020-6362451

Algemeen e-mailadres
incasso@vanarkelgdw.nl