Zaanstad

Kanton:

De rechtbank Noord-Holland, kamer voor kantonzaken, zittingsplaats Zaanstad

Adres:
Rembrandtstraat 23 te Zaandam
Corresp.adres:
Pb 1165, 1500 AD Zaandam

Gerecht:

De rechtbank Noord-Holland, zittingsplaatsen Alkmaar en Haarlem

Zittingsdagen: Donderdag 10.00

Opmerking:
Om de relatieve bevoegdheid te bepalen moet u het zaaksverdelingsreglement van deze rechtbank raadplegen.

Van Arkel Amsterdam

Adres
Klaprozenweg 75K
1033 NN Amsterdam

Postadres
Postbus 37086
1030 AB Amsterdam

Telefoon
088-8252700

Fax
020-6362451

Algemeen e-mailadres
info@vanarkelgdw.nl