Voorfinanciering


VoorfinancieringVanaf 1 mei 2014 is binnen de deurwaardersbranche een nieuwe (dwingende) bestuursregel van toepassing. Deze bestuursregel maakt de voorfinanciering van “out of pocket-kosten” niet meer mogelijk. Out of pocket-kosten zijn kosten die een gerechtsdeurwaarder aan een derde partij betaalt tijdens de uitvoering van haar opdracht. Te denken valt onder meer aan de kosten van:

griffierechten;
een collega-deurwaarder;
een advocaat;
een ontruimingsploeg;
een slotenmaker.

Voorfinanciering

De achterliggende gedachte achter deze nieuwe bestuursregel is het beperken van ‘financiële risico’s binnen de deurwaardersbranche. Door (met name) de steeds verdere verhoging van griffierechten vanaf medio 2011, zijn deze risico’s steeds groter geworden. Ter illustratie: in 2013 lag de totale voorfinanciering van out of pocket-kosten binnen de branche op ca. 365 miljoen euro.
Voorschot

Het gevolg van deze bestuursregel is dat wij u als opdrachtgever mogelijk vaker zullen benaderen een voorschot te betalen voor dergelijke kosten. Waar wij voorheen u een voorschot vroegen voor het opstarten van een juridische procedure ter dekking van de griffierechten, kan het nu ook zijn dat wij u om een voorschot vragen, wanneer andere kosten van derden in het spel zijn.
Voorfinanciering

Indien wij meerdere dossiers voor u in behandeling hebben, kan een tegoed in het ene dossier voorkomen dat in een ander dossier een voorschot moet worden betaald. Daar tegenover staat wel dat in het dossier met een tegoed geen tussentijdse afdracht meer kan plaatsvinden. Per saldo betekent deze nieuwe bestuursregel dat wij mogelijk vaker om een voorschot vragen en op portefeuilleniveau meer gelden onder ons houden. Zodra wij constateren dat de bij ons ontvangen bedragen ontoereikend zijn om de out of pocket-kosten in uw dossiers te dekken, zullen wij met u in gesprek treden over de mogelijke oplossingen
Contact voorfinanciering

Heeft u vragen? Bel dan naar 088-8252750 of stuur een e-mail naar Accountmanagement@vanarkelgdw.nl. Onze medewerkers staan u graag te woord!

Vanaf 1 mei 2014 is binnen de deurwaardersbranche een nieuwe (dwingende) bestuursregel van toepassing. Deze bestuursregel maakt de voorfinanciering van “out of pocket-kosten” niet meer mogelijk. Out of pocket-kosten zijn kosten die een gerechtsdeurwaarder aan een derde partij betaalt tijdens de uitvoering van haar opdracht. Te denken valt onder meer aan de kosten van:

  • griffierechten;
  • een collega-deurwaarder;
  • een advocaat;
  • een ontruimingsploeg;
  • een slotenmaker.

Voorfinanciering

De achterliggende gedachte achter deze nieuwe bestuursregel is het beperken van ‘financiële risico’s binnen de deurwaardersbranche. Door (met name) de steeds verdere verhoging van griffierechten vanaf medio 2011, zijn deze risico’s steeds groter geworden. Ter illustratie: in 2013 lag de totale voorfinanciering van out of pocket-kosten binnen de branche op ca. 365 miljoen euro.

Voorschot

Het gevolg van deze bestuursregel is dat wij u als opdrachtgever mogelijk vaker zullen benaderen een voorschot te betalen voor dergelijke kosten. Waar wij voorheen u een voorschot vroegen voor het opstarten van een juridische procedure ter dekking van de griffierechten, kan het nu ook zijn dat wij u om een voorschot vragen, wanneer andere kosten van derden in het spel zijn.

Voorfinanciering

Indien wij meerdere dossiers voor u in behandeling hebben, kan een tegoed in het ene dossier voorkomen dat in een ander dossier een voorschot moet worden betaald. Daar tegenover staat wel dat in het dossier met een tegoed geen tussentijdse afdracht meer kan plaatsvinden. Per saldo betekent deze nieuwe bestuursregel dat wij mogelijk vaker om een voorschot vragen en op portefeuilleniveau meer gelden onder ons houden. Zodra wij constateren dat de bij ons ontvangen bedragen ontoereikend zijn om de out of pocket-kosten in uw dossiers te dekken, zullen wij met u in gesprek treden over de mogelijke oplossingen

Contact voorfinanciering

Heeft u hier vragen over? Bel dan naar 088-8252750 of stuur een e-mail naar accountmanagement@vanarkelgdw.nl. Onze medewerkers staan u graag te woord!