Utrecht

Kanton:

De rechtbank Midden-Nederland, kamer voor kantonzaken, zittingsplaats Utrecht

Adres:
Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht
Corresp.adres:
Pb 16005, 3500 DA Utrecht

Opmerking:
Minimaal 3 aanmaningen, vermelden in dagvaarding en kopie als productie toevoegen.

Gerecht:

De rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaatsen Utrecht en Amersfoort

Zittingsdagen: Woensdag 9.30

Opmerking:
Om de relatieve bevoegdheid te bepalen moet u het zaaksverdelingsreglement van deze rechtbank raadplegen.

Van Arkel Utrecht

Bezoekadres

Euclideslaan 73
3584 BM Utrecht

Postadres

Postbus 239
2300 AE Leiden

T: 088-8252700
F: 030-6036931

Algemeen e-mailadres

incasso@vanarkelgdw.nl

BTW nummer:

NL 8187.18.055.B01