Tilburg

Kanton:

De rechtbank Zeeland-West-Brabant, kamer voor kantonzaken, zittingsplaats Tilburg

Adres:
Stadhuisplein 75 te Tilburg
Corresp.adres:
Pb 3072, 5003 DB Tilburg

Gerecht:

De rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaatsen Breda en Middelburg

Zittingsdagen: Woensdag 10:00

Van Arkel Breda

Adres
St. Ignatiusstraat 267
4817 KK Breda

Postadres
Postbus 1163
4801 BD Breda

Telefoon
088-8252700

Fax
076-5228147

Algemeen e-mailadres
incasso@vanarkelgdw.nl