Middelburg

Kanton:

De rechtbank Zeeland-West-Brabant, kamer voor kantonzaken, zittingsplaats Middelburg

Adres:
Kousteensedijk 2 te Middelburg
Corresp.adres:
Pb 5015, 4330 KA Middelburg

Gerecht:

De rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaatsen Breda en Middelburg

Zittingsdagen: Maandag 10.00

Opmerking:
Om de relatieve bevoegdheid te bepalen moet u het zaaksverdelingsreglement van deze rechtbank raadplegen.

Van Arkel Breda

Adres
St. Ignatiusstraat 267
4817 KK Breda

Postadres
Postbus 1163
4801 BD Breda

Telefoon
076-5224266

Fax
076-5228147

Algemeen e-mailadres
breda@vanarkelgdw.nl