Lelystad

Kanton:

De rechtbank Midden-Nederland, kamer voor kantonzaken, zittingsplaats Lelystad

Adres:
Stationsplein 15 te Lelystad
Corresp.adres:
Pb 2035, 8203 AA Lelystad of Pb 160005, 3500 DA Utrecht

Gerecht:

De rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaatsen Utrecht en Amersfoort

Zittingsdagen: Woensdag 9.30

Opmerking:
Om de relatieve bevoegdheid te bepalen moet u het zaaksverdelingsreglement van deze rechtbank raadplegen.

Van Arkel Amsterdam

Adres
Klaprozenweg 75K
1033 NN Amsterdam

Postadres
Postbus 37086
1030 AB Amsterdam

Telefoon
088-8252700

Fax
020-6362451

Algemeen e-mailadres
incasso@vanarkelgdw.nl