Leeuwarden

Kanton:

De rechtbank Noord-Nederland, kamer voor kantonzaken, zittingsplaats Leeuwarden

Adres:
Zaailand 102 te Leeuwarden
Corresp.adres:
Pb 20130, 8900 HM Leeuwarden

Gerecht:

De rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaatsen Leeuwarden en Groningen

Zittingsdagen:
Dinsdag 10.00 A t/m K
Vrijdag 10.00 L t/m Z

Opmerking:
Om de relatieve bevoegdheid te bepalen moet u het zaaksverdelingsreglement van deze rechtbank raadplegen.

Van Arkel Amsterdam

Adres
Klaprozenweg 75K
1033 NN Amsterdam

Postadres
Postbus 37086
1030 AB Amsterdam

Telefoon
088-8252700

Fax
020-6362451

Algemeen e-mailadres
incasso@vanarkelgdw.nl