Hoorn

Kanton:

De rechtbank Noord-Holland, kamer voor kantonzaken, zittingsplaats Hoorn

Adres:
Grote Oost 53 te Hoorn
Corresp.adres:
Pb 2106, 1620 EC Hoorn

Gerecht:

De rechtbank Noord-Holland, zittingsplaatsen Alkmaar en Haarlem

Zittingsdagen: Maandag 11.00

Opmerking:
Om de relatieve bevoegdheid te bepalen moet u het zaaksverdelingsreglement van deze rechtbank raadplegen.

Van Arkel Amsterdam

Adres
Klaprozenweg 75K
1033 NN Amsterdam

Postadres
Postbus 37086
1030 AB Amsterdam

Telefoon
088-8252700

Fax
020-6362451

Algemeen e-mailadres
info@vanarkelgdw.nl