Haarlem

Kanton:

De rechtbank Noord-Holland, kamer voor kantonzaken, zittingsplaats Haarlem

Adres:
Jansstraat 81 te Haarlem
Corresp.adres:
Pb 1621, 2003 BR Haarlem

Gerecht:

De rechtbank Noord-Holland, zittingsplaatsen Alkmaar en Haarlem

Zittingsdagen:
Woensdag 10.00
Donderdag 10.00

Opmerking:
Om de relatieve bevoegdheid te bepalen moet u het zaaksverdelingsreglement van deze rechtbank raadplegen.

Van Arkel Amsterdam

Adres
Klaprozenweg 75K
1033 NN Amsterdam

Postadres
Postbus 37086
1030 AB Amsterdam

Telefoon
088-8252700

Fax
020-6362451

Algemeen e-mailadres
incasso@vanarkelgdw.nl