Groningen

Kanton:

De rechtbank Noord-Nederland, kamer voor kantonzaken, zittingsplaats Groningen

Adres:
Guyotplein 1 te Groningen
Corresp.adres:
Pb 933, 9700 AX Groningen

Gerecht:

De rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaatsen Leeuwarden en Groningen

Zittingsdagen:
Dinsdag 10.00 A t/m H
Woensdag 10:00 I t/m P
Donderdag 10:00 Q t/m Z

Opmerking:
Om de relatieve bevoegdheid te bepalen moet u het zaaksverdelingsreglement van deze rechtbank raadplegen.

Van Arkel Amsterdam

Adres
Klaprozenweg 75K
1033 NN Amsterdam

Postadres
Postbus 37086
1030 AB Amsterdam

Telefoon
088-8252700

Fax
020-6362451

Algemeen e-mailadres
incasso@vanarkelgdw.nl