Gouda

Kanton:

De rechtbank Den Haag, kamer voor kantonzaken, zittingsplaats Gouda

Adres:
Oosthaven 25 te Gouda
Corresp.adres:
Pb 3013, 2800 CC Gouda

Gerecht:

De rechtbank Den Haag, zittingsplaats Den Haag

Zittingsdagen: Donderdag 11.00

Van Arkel Leiden

Adres
Pompoenweg 15
2321 DK Leiden

Postadres
Postbus 239
2300 AE Leiden

Telefoon
088-8252700

Fax
071-5352799

Algemeen e-mailadres
leiden@vanarkelgdw.nl