Dordrecht

Kanton:

De rechtbank Rotterdam, kamer voor kantonzaken, zittingsplaats Dordrecht

Adres:
Steegoversloot 36 te Dordrecht
Corresp.adres:
Pb 7003, 3300 GD Dordrecht

Gerecht:

De rechtbank Rotterdam, zittingsplaatsen Rotterdam en Dordrecht

Zittingsdagen: Donderdag 10.00

Opmerking:
Om de relatieve bevoegdheid te bepalen moet u het zaaksverdelingsreglement van deze rechtbank raadplegen.

Van Arkel Breda

Adres
St. Ignatiusstraat 267
4817 KK Breda

Postadres
Postbus 1163
4801 BD Breda

Telefoon
076-5224266

Fax
076-5228147

Algemeen e-mailadres
breda@vanarkelgdw.nl