Breda

Kanton:

De rechtbank Zeeland-West-Brabant, kamer voor kantonzaken, zittingsplaats Breda

Adres:
Fellenoordstraat 50 te Breda
Corresp.adres:
Pb 90003, 4800 PA Breda

Gerecht:

De rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaatsen Breda en Middelburg

Zittingsdagen: Woensdag 10:00

Van Arkel Breda

Adres
St. Ignatiusstraat 267
4817 KK Breda

Postadres
Postbus 239
2300 AE Leiden

Telefoon
088-8252700

Fax
076-5228147

Algemeen e-mailadres
incasso@vanarkelgdw.nl