Arnhem

Kanton:

De rechtbank Gelderland, kamer voor kantonzaken, zittingsplaats Arnhem

Adres:
Walburgstraat 2-4  te Arnhem
Corresp.adres:
Pb 9030, 6800 EM Arnhem

Opmerking:
Minimaal 3 aanmaningen, vermelden in dagvaarding

Gerecht:

De rechtbank Gelderland, zittingsplaatsen Arnhem en Zutphen

Zittingsdagen: Woensdag 10.00

Opmerking:
Om de relatieve bevoegdheid te bepalen moet u het zaaksverdelingsreglement van deze rechtbank raadplegen.

Van Arkel Nijmegen

Adres
Kerkenbos 1053b
6546 BB Nijmegen

Postadres
Postbus 6979
6503 GL Nijmegen

Telefoon
024-3224165

Fax
024-3601026

Algemeen e-mailadres
nijmegen@vanarkelgdw.nl