Amsterdam

Kanton:

De rechtbank Amsterdam, kamer voor kantonzaken, zittingsplaats Amsterdam

Adres:
Parnassusweg 220 te Amsterdam
Corresp.adres:
Pb 70515,  1007 KM Amsterdam

Gerecht:

De rechtbank Amsterdam, zittingsplaats Amsterdam

Adres:
Parnassusweg 220 te Amsterdam
Corresp.adres:
Pb 84500, 1080 BN Amsterdam

Zittingsdagen:
Maandag 10.00 A en B
Maandag 11.00 T, Y en Z
Dinsdag 10.00 F, K, O en R
Dinsdag 11.00 S
Donderdag 10.00 H, I J, P, U en W
Donderdag 11.00 D en E
Vrijdag 10.00 G, L, M en N
Vrijdag 11.00 C, Q, V en X

Van Arkel

Telefoon
088-8252700

Fax
020-6362451

Algemeen e-mailadres
incasso@vanarkelgdw.nl