Amersfoort

Kanton:

De rechtbank Midden-Nederland, kamer voor kantonzaken, zittingsplaats Amersfoort

Adres:
Stationsstraat 81 te Amersfoort
Corresp.adres:
Pb 16005, 3500 DA Utrecht

Gerecht:

De rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaatsen Utrecht en Amersfoort

Zittingsdagen: Woensdag 9.30

Opmerking:
Om de relatieve bevoegdheid te bepalen moet u het zaaksverdelingsreglement van deze rechtbank raadplegen.

Van Arkel Utrecht

Bezoekadres

Euclideslaan 73
3584 BM Utrecht

Postadres

Postbus 85205
3508 AE Utrecht

T: 088- 8252700
F: 030-6036931

Algemeen e-mailadres

incasso@vanarkelgdw.nl

BTW nummer:

NL 8187.18.055.B01