Almelo

Kanton:

De rechtbank Overijssel, kamer voor kantonzaken, zittingsplaats Almelo

Adres:
Egbert Gorterstraat 5 te Almelo
Corresp.adres:
Pb 323, 7600 AH Almelo

Gerecht:

De rechtbank Overijssel, zittingsplaatsen Zwolle en Almelo

Zittingsdagen: Dinsdag 10.00

Opmerking:
Om de relatieve bevoegdheid te bepalen moet u het zaaksverdelingsreglement van deze rechtbank raadplegen.

Van Arkel Nijmegen

Adres
Kerkenbos 1053b
6546 BB Nijmegen

Postadres
Postbus 6979
6503 GL Nijmegen

Telefoon
024-3224165

Fax
024-3601026

Algemeen e-mailadres
nijmegen@vanarkelgdw.nl