MVO

 

Als sociale en maatschappelijke betrokken onderneming, maakt Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan op mens, milieu en maatschappij.
ISO 26000
Wij voldoen aan de richtlijnen die ISO 26000 stelt. Dit is een internationale richtlijn voor het implementeren van MVO binnen een organisatie.
Publicatieplatform ISO 26000
Zelfverklaring NEN-ISO 26000:2010
MVO beleid Van Arkel 2016, Onderbouwing ISO 26000. In het beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van Van Arkel ligt de nadruk op het informeren over, voorkomen en/of oplossen van (de oorzaak van) financiële problemen bij bepaalde doelgroepen.MVO – Persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid
Bij Van Arkel vinden wij het belangrijk dat alle medewerkers het nut van maatschappelijke betrokkenheid inzien. Persoonlijke initiatieven op dit vlak worden daarom van harte toegejuicht door Van Arkel. Wij geloven dat maatschappelijk verantwoord ondernemen pas tot zijn recht komt als de gehele organisatie hierin gelooft. Van Arkel ondersteunt daarom ook diverse goede doelen initiatieven van haar medewerkers. Enkele voorbeelden hiervan:Sponsorlopen voor het goede doel
NLdoet
Alpe d’huzes
Week van het geldOok onze directie zet zich inOok onze directie zet zich persoonlijk in voor goede doelen. Zo is onze algemeen directeur, Anton Maas, voorzitter van het bestuur van De Club van 100 (jaar 2016) van het Wereld Natuur Fonds. Dit is een club van 100 ondernemende mensen die zich vijf jaar lang belangeloos samen hard maken voor het behoud van onze aarde voor toekomstige generaties. Financieel, maar ook in kennis en netwerk.Ethisch Manifest
Verzekeraars, energiebedrijven, incassobureaus, telecombedrijven, deurwaarders en woningcorporaties hebben de handen ineen geslagen om probleemschulden aan te pakken in de landelijke coalitie Van Schulden naar Kansen.
Van Arkel is een van de coalitiepartijen. Het manifest bevat tien regels om klanten met betalingsachterstanden te helpen en om te voorkomen dat er financiële problemen ontstaan. Alle ondertekenaars gebruiken het manifest als uitgangspunt om hun werkwijze op af te stemmen en om elkaar op aan te kunnen spreken. Voorbeelden van regels zijn een begripvolle benadering, duidelijke informatie en een eerlijke behandeling.
Arbeidsomstandigheden
Wij vinden het welzijn, de persoonlijke ontwikkeling en gezondheid van onze medewerkers ontzettend belangrijk. Verantwoorde, prettige en gezonde arbeidsomstandigheden vormen daarom een vast en belangrijk onderdeel uit van het beleid van ons bedrijf. Zo stellen wij onze medewerkers in de gelegenheid om opleidingen te volgen en checken wij de ergonomische kwaliteit van de werkplekken. Persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en welzijn zijn een terugkerend onderwerp tijdens het functioneringsgesprek.Milieu
Van Arkel gerechtsdeurwaarders incasso draagt bij aan een schoner milieu door recycling van toners. Lege toners worden opgehaald en gerecycled. De opbrengst hiervan komt ten goede aan Stichting AAP. Daarnaast maken wij gebruik van ecologisch verantwoord papier en vergadert het MT met de iPad.
Sportsponsoring<
Sporten is belangrijk. Het is een middel tot gezondheid en welzijn en bindt en verbindt mensen. Daarom vinden wij het belangrijk om een actieve bijdrage te leveren aan sportverenigingen en sportgerelateerde initiatieven:
Jeugdsportfonds.
SBV Excelsior.
Eredivisie Basketbal Leiden.Eerlijk zaken doen
Van Arkel is een integer bedrijf. Bij het aangaan van leverancierscontracten houden wij rekening met belangen, integriteit en onafhankelijkheid. Daarnaast worden uitingen van ons bedrijf getoetst op eerlijk handelen en of deze niet in strijd zijn met de criteria van integriteit en onafhankelijkheid. Bovengenoemde punten zijn onderdeel van de KBvG normering.Stg. Betrokken Ondernemers Samen voor Breda is een netwerk en de specialist in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Breda. Het doel van deze stichting is het inspireren en faciliteren van het Bredase bedrijfsleven bij de concrete invulling van haar Betrokken Ondernemerschap. Van Arkel vindt het belangrijk om ook in het bedrijfsleven betrokken te zijn op het gebied van maatschappelijk ondernemen en zijn daarom een partnerschap aangegaan met deze stichting. Samen komen we weer een stuk verder en daarbij kunnen andere bedrijven ons weer inspireren. Uiteindelijk willen we dat alle ondernemers geïnspireerd worden om mogelijkheden op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen te onderzoeken en uit te voeren. Door deel te nemen aan dit initiatief kunnen wij hieraan ons steentje bijdragen.
Kennisdeling
Voor diverse projecten zetten wij kosteloos onze specialisten in om geldproblemen te voorkomen. Hierbij kunt u denken aan: Gastlessen verzorgen tijdens de Week van het geld.Door kinderen al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan, zeker als het om geldzaken gaat.
Een greep uit onze activiteiten in 2015 & 2016: Donatie Jeugdsportfonds Breda – Van Arkel golfdag 2016Wij vinden dat alle kinderen moeten kunnen sporten. Tijdens de jaarlijkse Van Arkel golfdag hebben wij wederom een donatie gedaan aan het Jeugdsportfonds. Met deze donatie kunnen vijf kinderen een jaar lang sporten.NLdoet 2016 – Medewerkers en directieleden van Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso steken de handen uit de mouwen tijdens NLdoet.Van Arkel zet zich tijdens NLdoet in voor een GGZ instelling in Katwijk. Zij verven een woning en bereiden een maaltijd voor de mensen van het inloophuis.Yes We Care Academy 2015 – De Yes We Care Academy is opgezet om zowel bedrijven, maatschappelijke organisaties als overheden te ondersteunen, te inspireren en te trainen op het vlak van maatschappelijke betrokkenheid. De Academy is volledig ingericht met kantoormeubilair dat beschikbaar is gesteld door Van Arkel. Door een steentje bij te dragen aan de Yes We Care Academy helpen we indirect mee aan een groter doel: een maatschappelijk verantwoord ondernemersklimaat. Van Arkel was bij de opening van de Academy aanwezig.Op de foto: Amy Houtkamp, Floor Wijburg (Yes We Care) Roland Korevaar (Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso)Jeugdsportfonds – Tijdens onze jaarlijkse relatiedag laten we ook graag zien wat wij belangrijk vinden. Tijdens de golfdag hebben we het Jeugdsportfonds wederom de ruimte gegeven om te vertellen waarom dit fonds zo belangrijk is. Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.
Wij vinden dat alle kinderen moeten kunnen sporten. Van Arkel doneert wederom € 1500,- zodat er weer meer kinderen kunnen sporten.Week van het geld 2015 – De Week van het geld is een initiatief van Wijzer in geldzaken. In samenwerking met de Kredietbank West-Brabant en Instituut Maatschappelijk Welzijn geeft Van Arkel verschillende gastlessen aan groep 7 en 8 van het basisonderwijs.Een greep uit onze activiteiten in 2014: Op 24 november 2014 is LAVG Zuid met Van Arkel gefuseerd. Beide partijen zijn verder gegaan onder de naam Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso. LAVG Zuid & Van Arkel hebben het afgelopen jaar verschillende activiteiten uitgevoerd op het gebied van MVO.

Als sociale en maatschappelijke betrokken onderneming, maakt Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan op mens, milieu en maatschappij.

ISO 26000

Wij voldoen aan de richtlijnen die ISO 26000 stelt.  Dit is een internationale richtlijn voor het implementeren van MVO binnen een organisatie.

In het beleid ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ van Van Arkel ligt de nadruk op het informeren over, voorkomen en/of oplossen van (de oorzaak van) financiële problemen bij bepaalde doelgroepen.

MVO – Persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid

Bij Van Arkel vinden wij het belangrijk dat alle medewerkers het nut van maatschappelijke betrokkenheid inzien. Persoonlijke initiatieven op dit vlak worden daarom van harte toegejuicht door Van Arkel. Wij geloven dat maatschappelijk verantwoord ondernemen pas tot zijn recht komt als de gehele organisatie hierin gelooft. Van Arkel ondersteunt daarom ook diverse goede doelen initiatieven van haar medewerkers. Enkele voorbeelden hiervan:

 • Sponsorlopen voor het goede doel
 • Alpe d’huzes
 • Week van het geld

Ethisch Manifest

De schuldeiserscoalitie is een initiatief van Delta Lloyd Foundation in samenwerking met zorgverzekeraar CZ. Het doel van de schuldeiserscoalitie is om probleemschulden bij klanten te voorkomen en om betalingsachterstanden van klanten te helpen oplossen. Dat doen we door met elkaar samen te werken en kennis uit te wisselen om een gezond betaalgedrag bij klanten mogelijk te maken en te bevorderen.

Van Arkel – ketenpartner

De schuldeiserscoalitie richt haar activiteiten op de primaire schuldeisers.
Incassobureaus en gerechtsdeurwaarders acteren in opdracht van de primaire schuldeiser. Daarom worden de incassobureaus en deurwaarders als ketenpartners gezien; niet als coalitiepartner. Ketenpartners ondertekenen het manifest als onderdeel van de incassoprocedure van hun opdrachtgever.

De schuldeiserscoalitie heeft een ethisch manifest opgesteld met tien regels om klanten met betalingsachterstanden te helpen en om te voorkomen dat er financiële problemen ontstaan.

 1. Wij hebben respect voor onze klanten.
 2. Wij gaan om met klanten op een manier die we zelf verwachten van anderen.
 3. We werken er zoveel mogelijk aan mee dat klanten kunnen betalen.
 4. Wij geven klanten duidelijke informatie over wat we hen aanbieden.
 5. Wij maken met onze klanten duidelijke afspraken over wat ze krijgen en hoe ze moeten betalen.
 6. Op onze website kunnen klanten duidelijke informatie vinden over wat er gebeurt als ze niet betalen.
 7. Als we weten dat klanten geldproblemen hebben, sturen we hen door naar hulpverleners. We houden ons daarbij wel aan de wetten en regels over privacy.
 8. Klanten kunnen ervan uitgaan dat we hen eerlijk behandelen. We behandelen iedereen hetzelfde als de situaties hetzelfde zijn, maar niet als de situaties verschillend zijn.
 9. Sommige klanten kunnen niet betalen. Met hen proberen we een oplossing te vinden. Klanten die niet willen betalen, kunnen verwachten dat we hen redelijk maar streng behandelen.
 10. We hebben in onze organisatie afspraken over wat we doen om geld te krijgen van klanten die niet betalen. Die afspraken passen bij de inhoud van dit ethisch manifest.

Van Arkel onderschrijft het ethisch manifest. Alle ondertekenaars gebruiken het manifest als uitgangspunt om hun werkwijze op af te stemmen en om elkaar op aan te kunnen spreken.

ArbeidsomstandighedenStichting AAP

Wij vinden het welzijn, de persoonlijke ontwikkeling en gezondheid van onze medewerkers ontzettend belangrijk. Verantwoorde, prettige en gezonde arbeidsomstandigheden vormen daarom een vast en belangrijk onderdeel uit van het beleid van ons bedrijf. Zo stellen wij onze medewerkers in de gelegenheid om opleidingen te volgen en checken wij de ergonomische kwaliteit van de werkplekken. Persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en welzijn zijn een terugkerend onderwerp tijdens het functioneringsgesprek.

Milieu

Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso draagt bij aan een schoner milieu door recycling van toners. Lege toners worden opgehaald en gerecycled. De opbrengst hiervan komt ten goede aan Stichting AAP. Daarnaast maken wij gebruik van ecologisch verantwoord papier en vergadert het MT met de iPad.

Sportsponsoring

Sporten is belangrijk. Het is een middel tot gezondheid en welzijn en bindt en verbindt mensen. Daarom vinden wij het belangrijk om een actieve bijdrage te leveren aan sportverenigingen en sportgerelateerde initiatieven:

 

MVO MBO Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso JeugdsportfondsMVO MBO Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incassoSBV Excelsior

 

Eerlijk zaken doen

Van Arkel is een integer bedrijf. Bij het aangaan van leverancierscontracten houden wij rekening met belangen, integriteit en onafhankelijkheid. Daarnaast worden uitingen van ons bedrijf getoetst op eerlijk handelen en of deze niet in strijd zijn met de criteria van integriteit en onafhankelijkheid. Bovengenoemde punten zijn onderdeel van de KBvG normering.

Kennisdeling

Voor diverse projecten zetten wij kosteloos onze specialisten in om geldproblemen te voorkomen. Hierbij kunt u denken aan:Week van het geld
Gastlessen verzorgen tijdens de Week van het geld.

Door kinderen al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan, zeker als het om geldzaken gaat.

Een greep uit onze activiteiten:

Van Arkel in samenwerking met Recyclebox    

Bij Van Arkel ondersteunen wij graag een goed doel.
Daarom hebben wij van de mogelijkheid gebruik gemaakt om via Recyclebox onze oude ICT apparatuur te doneren en daarmee een goed te ondersteunen.

Wat doet Recyclebox?
Recyclebox ondersteunt het bedrijfsleven door milieuvriendelijke verwerking en afvoer van oude(re) ICT apparatuur, zodat grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt. Fossiele grondstoffen worden steeds schaarser en uitputting betekent dat het probleem van onvoldoende grondstoffen om te leven, bij de volgende generatie; onze kinderen en kleinkinderen wordt neergelegd. De afvoer van overtollige ICT apparatuur is voor bedrijven vaak een kostenpost. Recyclebox neemt kosteloos ICT apparatuur van bedrijven over en kan in vele gevallen bedrijven hiervoor een vergoeding bieden. Bij voldoende restwaarde is er voor de bedrijven de mogelijkheid om met de vergoeding een goed doel naar keuze te steunen.

Het goede doel.
Van Arkel heeft gekozen om de opbrengsten te doneren aan Kika, daarmee leveren wij een bijdrage aan de bestrijding van Kinderkanker.


Van Arkel steunt Stichting Hulphond in samenwerking met Eeko.

Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso is altijd op zoek naar een mogelijkheid om een goed doel te steunen. Vanaf november hebben wij er voor gekozen om de Stichting Hulphond te ondersteunen. Wij doen dit door op onze vestigingen inzamelboxen te plaatsen en hiermee oude mobieltjes in te zamelen.

 

 

 

 

 


Donatie jeugdsportfonds Breda – Van Arkel Golfdag 2017

Wij vinden dat alle kinderen moeten kunnen sporten. Tijdens de jaarlijkse Van Arkel Golfdag hebben wij wederom een donatie gedaan aan het Jeugdsportfonds. Met deze donatie kunnen vijf kinderen een jaar lang sporten.

donatie 2017, jeugdsportfonds, van arkel, incasso, deurwaarder Breda, gerechtsdeurwaarder Breda, MVO JSF, jeugdsportfonds, Breda, MVO,   

 


NLdoet 2017

 

NLdoet is hét landelijke evenement, gecoördineerd door het Oranjefonds. Het Oranjefonds zet met NLdoet de schijnwerpers op vrijwillige inzet. In Breda was afgelopen vrijdag de ‘Directeuren-maken-vuile-handen-dag’.

Directeuren vanuit Betrokken Ondernemers Breda deden mee aan de ‘Directeuren- maken-vuile-handen-dag’. Ook Anton Maas, directeur van Van Arkel Gerechtsdeurwaarders, heeft zich ingezet voor het goede doel. Anton heeft samen met tachtig andere vrijwilligers, onder wie ook Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, een buurttuin opgeknapt voor de bewoners uit de wijk Hoge Vucht in Breda.
In de buurttuin worden groenten verbouwd en het is een natuurlijke speeltuin voor de kinderen uit de wijk. Ook is er een coöperatie gevestigd en is het een echte ontmoetingsplek voor de buurt.

NLdoet is een initiatief van het Oranje Fonds. Vrijwilligerswerk vormt het hart van sociale initiatieven. Daarom zet het Oranje Fonds met NLdoet de schijnwerpers op vrijwillige inzet. Zo laten ze zien hoe belangrijk actieve inwoners zijn voor de samenleving en dragen ze bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven. Dat doen ze met geld, kennis en contacten. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het fonds. Lees meer over NLdoet.


Donatie Jeugdsportfonds Breda – Van Arkel Golfdag 2016

Van Arkel golfdag 2016, deurwaarder landelijk, deurwaarder, incasso, gerechtsdeurwaarder


 

 

 

 

Yes We Care Academy 2015

De Yes We Care Academy is opgezet om zowel bedrijven, maatschappelijke organisaties als overheden te ondersteunen, te inspireren en te trainen op het vlak van maatschappelijke betrokkenheid. De Academy is volledig ingericht met kantoormeubilair dat beschikbaar is gesteld door Van Arkel.  Door een steentje bij te dragen aan de Yes We Care Academy helpen we indirect mee aan een groter doel: een maatschappelijk verantwoord ondernemersklimaat. Van Arkel was bij de opening van de Academy aanwezig.


Op de foto: Amy Houtkamp, Floor Wijburg (Yes We Care) Roland Korevaar (Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso)


Jeugdsportfonds 2015

Tijdens onze jaarlijkse relatiedag laten we ook graag zien wat wij belangrijk vinden. Tijdens de golfdag hebben we het Jeugdsportfonds wederom de ruimte gegeven om te vertellen waarom dit fonds zo belangrijk is. Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.
Wij vinden dat alle kinderen moeten kunnen sporten. Van Arkel doneert wederom € 1500,- zodat er weer meer kinderen kunnen sporten.

JSF Breda

  donatie


Week van het geld 2015

De Week van het geld is een initiatief van Wijzer in geldzaken. In samenwerking met de Kredietbank West-Brabant en Instituut Maatschappelijk Welzijn geeft Van Arkel verschillende gastlessen aan groep 7 en 8 van het basisonderwijs.

Week van het geld 2015


Een greep uit onze activiteiten in 2014

Op 24 november 2014 is LAVG Zuid met Van Arkel gefuseerd. Beide partijen zijn verder gegaan onder de naam Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso. LAVG Zuid & Van Arkel hebben het afgelopen jaar verschillende activiteiten uitgevoerd op het gebied van MVO.

Donatie Villa Boerebont

Week van het geld in samenwerking met de Krediet bank West Brabant

 

Deurwaarders voor de klas

Lopers van Van Arkel/LAVG gerechtsdeurwaarders hebben geld ingezameld voor het Jeugdsportfonds middels het lopen van de Bredase Singelloop

Inzet Jeugdsportfonds tijdens jaarlijkse golfdag