Missie & visie van Arkel

Meer kennis, meer rendement
Bij Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso staan de missie, visie en kernwaarden centraal. Bij alles wat wij doen, elke dag weer.
Missie-statement Van Arkel
Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso ontzorgt haar klanten door het bieden van een full-service dienstenpakket in creditmanagement. Van Arkel voert haar dienstverlening op een zo efficiënt mogelijke manier uit en behaalt een maximaal resultaat voor haar opdrachtgevers, zonder het sociale aspect uit het oog te verliezen. Om te komen tot duurzame relaties staan kwaliteit, respect en betrokkenheid hoog in het vaandel.
Visie
Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso wil de organisatie langzaam verder laten groeien met behoud van kwaliteit en een uitstekende relatie met de bestaande opdrachtgevers. De manier waarop zij de opdrachten uitvoert, zal onderscheidend zijn in de markt: door mee te denken met onze opdrachtgevers, oplossingen aan te dragen die zijn gebaseerd op onze kennis, kosten inzichtelijk te maken en een goede communicatie te voeren, kunnen kwaliteit en kwantiteit hand in hand gaan.

Onze kernwaarden zijn:

– Betrokkenheid
– Respect
– Pro-activiteit
– Kwaliteit
– Flexibiliteit
– Betrouwbaarheid
Betrokkenheid en respect
Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso is een sociale en maatschappelijk betrokken onderneming. Onze sociale betrokkenheid uit zich bijvoorbeeld in onze zaakbehandeling. Onze zaakbehandelaars zijn gedurende het gehele proces verantwoordelijk voor de operationele communicatie met u als opdrachtgever en de behandeling van het dossier. Zo heeft u een vaste contactpersoon die op de hoogte is van de werkwijze en de gemaakte werkafspraken.
Maatschappelijke betrokkenheid
Onze maatschappelijke betrokkenheid toont zich in de partnerships die wij aangaan met verschillende sportclubs en goede doelen in de regio’s waarin wij actief zijn. Deze betrokkenheid komt ook terug in de samenwerking met uw debiteuren. Bij Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso is elk contactmoment met uw debiteur uniek en afgestemd op de persoonlijke omstandigheden om zowel een maatschappelijk verantwoord als een optimaal resultaat te behalen. Daarnaast heeft uw debiteur altijd een vast aanspreekpunt die op de hoogte is van alle ontwikkelingen.
Pro-activiteit, kwaliteit en flexibiliteit
Als gerechtsdeurwaarder en incassospecialist ziet Van Arkel het als haar plicht de opgedane kennis en ervaring te gebruiken om zowel opdrachtgevers als hun debiteuren te adviseren en te bedienen om een maximaal incassoresultaat te behalen. Deze opgedane kennis wordt ook ingezet om uw debiteurenbeheer en de daarbij behorende interne procedures verder te optimaliseren.
Betrouwbaarheid
Als gerechtsdeurwaarder en incassospecialist heeft Van Arkel een maatschappelijke functie waarbij betrouwbaarheid een belangrijke rol speelt. Dit uit zich in de vorm van ethisch verantwoorde normen en waarden waar onze organisatie zich aan conformeert. Deze bepalen dat wij op een respectvolle en klantgerichte wijze onze opdrachtgevers en debiteuren benaderen. Dit is onder andere vastgelegd in de werkomschrijvingen die de privacy van onze klanten en debiteuren garanderen.
Transparant
In onze gedragsregels staat vermeld hoe wij met onze klanten en debiteuren omgaan. Deze regels en richtlijnen zijn vastgelegd in het reglement vanuit de beroepsorganisatie. Door een open communicatie, duidelijke rapportages en online tools, bent u op elk moment op de hoogte van de stand van zaken, waar u ook bent.
Financiële zekerheid
Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso is aangesloten bij het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders. Dit fonds controleert onze werkzaamheden en houdt zich bezig met het veiligstellen van derdengelden voor u als opdrachtgever. Derdengelden zijn gelden die wij voor u hebben geïncasseerd en onder ons hebben. Dan is het wel belangrijk dat deze gelden voor u veilig zijn gesteld en gegarandeerd door u worden ontvangen. Omdat Van Arkel is aangesloten bij het Garantiefonds bieden wij u deze zekerheid. Het geïncasseerde bedrag komt dan gegarandeerd bij u terecht. Kortom, dit keurmerk biedt u zekerheid. Om deelnemer te zijn van het garantiefonds moet de gerechtsdeurwaarder lid zijn van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze worden onder meer continue gescreend op hun financiële positie en moraliteit.

Meer kennis, meer rendement

Bij Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso staan de missie, visie en kernwaarden centraal. Bij alles wat wij doen, elke dag weer.

Missie-statement Van Arkel

Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso ontzorgt haar klanten door het bieden van een full-service dienstenpakket in creditmanagement. Van Arkel voert haar dienstverlening op een zo efficiënt mogelijke manier uit en behaalt een maximaal resultaat voor haar opdrachtgevers, zonder het sociale aspect uit het oog te verliezen. Om te komen tot duurzame relaties staan kwaliteit, respect en betrokkenheid hoog in het vaandel.

Visie

Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incassoVan Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso wil de organisatie langzaam verder laten groeien met behoud van kwaliteit en een uitstekende relatie met de bestaande opdrachtgevers. De manier waarop zij de opdrachten uitvoert, zal onderscheidend zijn in de markt: door mee te denken met onze opdrachtgevers, oplossingen aan te dragen die zijn gebaseerd op onze kennis, kosten inzichtelijk te maken en een goede communicatie te voeren, kunnen kwaliteit en kwantiteit hand in hand gaan.

Onze kernwaarden zijn:

– Betrokkenheid
– Respect
– Pro-activiteit
– Kwaliteit
– Flexibiliteit
– Betrouwbaarheid  & integriteit

Betrokkenheid en respect

Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso is een sociale en maatschappelijk betrokken onderneming. Onze sociale betrokkenheid uit zich bijvoorbeeld in onze zaakbehandeling. Onze zaakbehandelaars zijn gedurende het gehele proces verantwoordelijk voor de operationele communicatie met u als opdrachtgever en de behandeling van het dossier. Zo heeft u een vaste contactpersoon die op de hoogte is van de werkwijze en de gemaakte werkafspraken.

Maatschappelijke betrokkenheid

Onze maatschappelijke betrokkenheid toont zich in de partnerships die wij aangaan met verschillende sportclubs en goede doelen in de regio’s waarin wij actief zijn. Deze betrokkenheid komt ook terug in de samenwerking met uw debiteuren. Bij Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso is elk contactmoment met uw debiteur uniek en afgestemd op de persoonlijke omstandigheden om zowel een maatschappelijk verantwoord als een optimaal resultaat te behalen. Daarnaast heeft uw debiteur altijd een vast aanspreekpunt die op de hoogte is van alle ontwikkelingen.

Pro-activiteit, kwaliteit en flexibiliteit

Als gerechtsdeurwaarder en incassospecialist ziet Van Arkel het als haar plicht de opgedane kennis en ervaring te gebruiken om zowel opdrachtgevers als hun debiteuren te adviseren en te bedienen om een maximaal incassoresultaat te behalen. Deze opgedane kennis wordt ook ingezet om uw debiteurenbeheer en de daarbij behorende interne procedures verder te optimaliseren.

Betrouwbaarheid & integriteit

Als gerechtsdeurwaarder en incassospecialist heeft Van Arkel een maatschappelijke functie waarbij betrouwbaarheid een belangrijke rol speelt. Dit uit zich in de vorm van ethisch verantwoorde normen en waarden waar onze organisatie zich aan conformeert. Deze bepalen dat wij op een respectvolle en klantgerichte wijze onze opdrachtgevers en debiteuren benaderen. Dit is onder andere vastgelegd in de werkomschrijvingen die de privacy van onze klanten en debiteuren garanderen.

Transparant

In onze gedragsregels staat vermeld hoe wij met onze klanten en debiteuren omgaan. Deze regels en richtlijnen zijn vastgelegd in het reglement vanuit de beroepsorganisatie. Door een open communicatie, duidelijke rapportages en online tools, bent u op elk moment op de hoogte van de stand van zaken, waar u ook bent.