Kwaliteitsnormen

Alle gerechtsdeurwaarders in Nederland dienen te voldoen aan de Normen voor Kwaliteit van de gerechtsdeurwaarder. Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso voldoet aan de kwaliteitsnormen die zijn opgesteld door de KBvG.
Kwaliteitsnormen gerechtsdeurwaarder
Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso behoort met 8 vestigingen in Nederland tot de grotere gerechtsdeurwaarderskantoren en incassobureaus van Nederland. de KBvG. Deze normen hebben onder andere betrekking op contracten, dossierbehandeling, klantenwerving, communicatie, ICT, financiële administratie en personeel & organisatie. Iedere twee jaar moet de gerechtsdeurwaarder zich door externe auditoren laten beoordelen. Indien er niet aan de normen wordt voldaan, kan de tuchtrechter worden ingeschakeld.
Gerechtsdeurwaarderwet.
Sinds 2001 geldt de Gerechtsdeurwaarderwet. Hierin zijn onder meer de benoeming en de taken en bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder bepaald, evenals het toezicht en de tuchtrechtspraak en de instelling van de KBvG als publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Ook zijn de taken en bevoegdheden van het bestuur en van de ledenraad erin opgenomen en de toegestane nevenactiviteiten van de gerechtsdeurwaarder, waaronder incassowerkzaamheden.
BTAG-tarieven.
De tarieven die de gerechtsdeurwaarder hanteert, zijn door de overheid wettelijk vastgesteld. Deze tarieven vindt u in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). De Btag-tarieven worden jaarlijks door de overheid geïndexeerd.
Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders.
Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso is aangesloten bij het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders. Dit fonds controleert onze werkzaamheden en houdt zich bezig met het veiligstellen van derdengelden voor u als opdrachtgever. Derdengelden zijn gelden die wij voor u hebben geïncasseerd en onder ons hebben. Dan is het wel belangrijk dat deze gelden voor u veilig zijn gesteld en gegarandeerd door u worden ontvangen. Omdat Van Arkel is aangesloten bij het Garantiefonds bieden wij u deze zekerheid. Het geïncasseerde bedrag komt dan gegarandeerd bij u terecht. Kortom, dit keurmerk biedt u zekerheid. Om deelnemer te zijn van het Garantiefonds moet de gerechtsdeurwaarder lid zijn van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders KBvG) en aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze worden onder meer continue gescreend op hun financiële positie en moraliteit.
Kwaliteitsnormen gerechtsdeurwaarder.
Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso legt de samenwerking tussen u als opdrachtgever en ons graag vast in de vorm van een offerte of samenwerkingsovereenkomst. Op deze manier weten wij precies van elkaar wat wij kunnen verwachten. Dat is wel zo transparant. Wilt u meer weten? Bel dan naar 088-8252750 of stuur een e-mail naar Accountmanagement@vanarkelgdw.nl. Wij helpen u graag!

Alle gerechtsdeurwaarders in Nederland dienen te voldoen aan de Normen voor Kwaliteit van de gerechtsdeurwaarder. Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso voldoet aan de kwaliteitsnormen die zijn opgesteld door de KBvG.

Kwaliteitsnormen gerechtsdeurwaarder

iso, deurwaarder, gerechtsdeurwaarder, kwailiteit deurwaarderVan Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso behoort met zes vestigingen in Nederland tot de grotere gerechtsdeurwaarderskantoren en incassobureaus van Nederland. Onze kernwaarden vormen de basis van onze dienstverlening. Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso is NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd en getoetst voor de Normen voor Kwaliteit van de gerechtsdeurwaarder, zoals opgesteld door de KBvG.

Deze normen hebben onder andere betrekking op contracten, dossierbehandeling, klantenwerving, communicatie, ICT, financiële administratie en personeel & organisatie. Iedere twee jaar moet de gerechtsdeurwaarder zich door externe auditoren laten beoordelen. Indien er niet aan de normen wordt voldaan, kan de tuchtrechter worden ingeschakeld.

Gerechtsdeurwaarderwet

Sinds 2001 geldt de Gerechtsdeurwaarderwet. Hierin zijn onder meer de benoeming en de taken en bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder bepaald, evenals het toezicht en de tuchtrechtspraak en de instelling van de KBvG als publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Ook zijn de taken en bevoegdheden van het bestuur en van de ledenraad erin opgenomen en de toegestane nevenactiviteiten van de gerechtsdeurwaarder, waaronder incassowerkzaamheden.

BTAG-tarieven

De tarieven die de gerechtsdeurwaarder hanteert, zijn door de overheid wettelijk vastgesteld. Deze tarieven vindt u in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag).  De Btag-tarieven worden jaarlijks door de overheid geïndexeerd.

Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders

Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso is aangesloten bij het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders. Dit fonds controleert onze werkzaamheden en houdt zich bezig met het veiligstellen van derdengelden voor u als opdrachtgever. Derdengelden zijn gelden die wij voor u hebben geïncasseerd en onder ons hebben. Dan is het wel belangrijk dat deze gelden voor u veilig zijn gesteld en gegarandeerd door u worden ontvangen. Omdat Van Arkel is aangesloten bij het Garantiefonds bieden wij u deze zekerheid. Het geïncasseerde bedrag komt dan gegarandeerd bij u terecht. Kortom, dit keurmerk biedt u zekerheid. Om deelnemer te zijn van het Garantiefonds moet de gerechtsdeurwaarder lid zijn van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze worden onder meer continue gescreend op hun financiële positie en moraliteit.

Kwaliteitsnormen gerechtsdeurwaarder

Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso legt de samenwerking tussen u als opdrachtgever en ons graag vast in de vorm van een offerte of samenwerkingsovereenkomst. Op deze manier weten wij precies van elkaar wat wij kunnen verwachten. Dat is wel zo transparant. Wilt u meer weten? Bel dan naar 088-8252750 of stuur een e-mail naar Accountmanagement@vanarkelgdw.nl. Wij helpen u graag!