Kwaliteitsnormen

Alle gerechtsdeurwaarders in Nederland dienen te voldoen aan de Normen voor Kwaliteit van de gerechtsdeurwaarder. Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso voldoet aan de kwaliteitsnormen die zijn opgesteld door de KBvG.
Kwaliteitsnormen gerechtsdeurwaarder
Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso behoort met 8 vestigingen in Nederland tot de grotere gerechtsdeurwaarderskantoren en incassobureaus van Nederland. de KBvG. Deze normen hebben onder andere betrekking op contracten, dossierbehandeling, klantenwerving, communicatie, ICT, financiële administratie en personeel & organisatie. Iedere twee jaar moet de gerechtsdeurwaarder zich door externe auditoren laten beoordelen. Indien er niet aan de normen wordt voldaan, kan de tuchtrechter worden ingeschakeld.
Gerechtsdeurwaarderwet.
Sinds 2001 geldt de Gerechtsdeurwaarderwet. Hierin zijn onder meer de benoeming en de taken en bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder bepaald, evenals het toezicht en de tuchtrechtspraak en de instelling van de KBvG als publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Ook zijn de taken en bevoegdheden van het bestuur en van de ledenraad erin opgenomen en de toegestane nevenactiviteiten van de gerechtsdeurwaarder, waaronder incassowerkzaamheden.
BTAG-tarieven.
De tarieven die de gerechtsdeurwaarder hanteert, zijn door de overheid wettelijk vastgesteld. Deze tarieven vindt u in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). De Btag-tarieven worden jaarlijks door de overheid geïndexeerd.
Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders.
Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso is aangesloten bij het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders. Dit fonds controleert onze werkzaamheden en houdt zich bezig met het veiligstellen van derdengelden voor u als opdrachtgever. Derdengelden zijn gelden die wij voor u hebben geïncasseerd en onder ons hebben. Dan is het wel belangrijk dat deze gelden voor u veilig zijn gesteld en gegarandeerd door u worden ontvangen. Omdat Van Arkel is aangesloten bij het Garantiefonds bieden wij u deze zekerheid. Het geïncasseerde bedrag komt dan gegarandeerd bij u terecht. Kortom, dit keurmerk biedt u zekerheid. Om deelnemer te zijn van het Garantiefonds moet de gerechtsdeurwaarder lid zijn van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders KBvG) en aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze worden onder meer continue gescreend op hun financiële positie en moraliteit.
Kwaliteitsnormen gerechtsdeurwaarder.
Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso legt de samenwerking tussen u als opdrachtgever en ons graag vast in de vorm van een offerte of samenwerkingsovereenkomst. Op deze manier weten wij precies van elkaar wat wij kunnen verwachten. Dat is wel zo transparant. Wilt u meer weten? Bel dan naar 088-8252750 of stuur een e-mail naar Accountmanagement@vanarkelgdw.nl. Wij helpen u graag!

Alle gerechtsdeurwaarders in Nederland dienen te voldoen aan de Normen voor Kwaliteit van de gerechtsdeurwaarder. Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso voldoet aan de kwaliteitsnormen die zijn opgesteld door de KBvG.

Kwaliteitsnormen gerechtsdeurwaarder

iso, deurwaarder, gerechtsdeurwaarder, kwailiteit deurwaarderVan Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso behoort met zes vestigingen in Nederland tot de grotere gerechtsdeurwaarderskantoren en incassobureaus van Nederland. Onze kernwaarden vormen de basis van onze dienstverlening. Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso is NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd en getoetst voor de Normen voor Kwaliteit van de gerechtsdeurwaarder, zoals opgesteld door de KBvG.

Deze normen hebben onder andere betrekking op contracten, dossierbehandeling, klantenwerving, communicatie, ICT, financiële administratie en personeel & organisatie. Iedere twee jaar moet de gerechtsdeurwaarder zich door externe auditoren laten beoordelen. Indien er niet aan de normen wordt voldaan, kan de tuchtrechter worden ingeschakeld.

Gerechtsdeurwaarderwet

Sinds 2001 geldt de Gerechtsdeurwaarderwet. Hierin zijn onder meer de benoeming en de taken en bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder bepaald, evenals het toezicht en de tuchtrechtspraak en de instelling van de KBvG als publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Ook zijn de taken en bevoegdheden van het bestuur en van de ledenraad erin opgenomen en de toegestane nevenactiviteiten van de gerechtsdeurwaarder, waaronder incassowerkzaamheden.

MVO ISO 26000

Als sociale en maatschappelijke betrokken onderneming, maakt Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan op mens, milieu en maatschappij. Wij voldoen aan de richtlijnen die ISO 26000 stelt.  Dit is een internationale richtlijn voor het implementeren van MVO binnen een organisatie. Lees meer over MVO bij Van Arkel.

Verklaring ISAE 3402 type I

Van Arkel  laat haar opdrachtgevers graag zien dat zij haar bedrijfsprocessen volledig beheerst, de organisatie stuurt op basis van risicomanagement, voldoet aan strenge eisen op het gebied van informatiebeveiliging en doet dit door middel van een audit conform de ISAE 3402. Begin juli 2018 heeft Van Arkel de ISAE 3402 verklaring type I mogen ontvangen. In deze verklaring is een normenkader opgenomen wat bestaat uit de eisen uit de ISO 27001 (informatiebeveiliging) en de kwaliteitseisen van de KBVG. Uit de rapportage blijkt dat Van Arkel voornoemde normen heeft geïmplementeerd in haar organisatie, onder andere door het inregelen van diverse interne controles.

Verklaring ISAE 3402 type IIISAE 3402, kwaliteit Van Arkel, risicomanagement

Onlangs (januari 2019) is Van Arkel geaudit voor de ISAE type II verklaring, waarin onder meer de interne controles onder de loep genomen worden door de auditor. De controles zijn uitgevoerd over de periode 1 juli t/m 31 december 2019. In het geval van Van Arkel zijn onder andere de eisen van ISO 27001, de KBVG normen voor kwaliteit en het incassoprotocol wanbetalers getoetst. De audit is positief afgerond waardoor Van Arkel nu kan aangeven dat zij voldoet aan voornoemd normenkader conform de ISAE type I en II standaard.

Waarom ISAE 3402?

ISAE 3402 gecertificeerde serviceorganisaties zijn onderworpen aan een uitgebreide audit die laat zien hoe een organisatie omgaat met risicomanagement, informatiebeveiliging en anti-fraude. Voor onze relaties is vanuit deze verklaring zichtbaar dat wij de bedrijfsprocessen volledig onder controle hebben.

Kwaliteitsnormen gerechtsdeurwaarder

Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso legt de samenwerking tussen u als opdrachtgever en ons graag vast in de vorm van een offerte of samenwerkingsovereenkomst. Op deze manier weten wij precies van elkaar wat wij kunnen verwachten. Dat is wel zo transparant. Wilt u meer weten? Bel dan naar 088-8252760 of stuur een e-mail naar Accountmanagement@vanarkelgdw.nl. Wij helpen u graag!