Van Arkel met goed resultaat getoetst conform ISAE 3402

ISAE 3402, kwaliteit Van Arkel, risicomanagementWij laten onze relaties graag zien dat wij onze bedrijfsprocessen volledig beheersen. Dat wij de organisatie sturen op basis van risicomanagement. En dat wij voldoen aan strenge eisen op het gebied van informatiebeveiliging. Om dit te kunnen laten zien hebben wij een audit uit laten voeren conform de internationale standaard: ISAE 3402. Het normenkader wat is getoetst, bestaat uit de eisen uit de ISO 27001 (informatiebeveiliging) en de kwaliteitseisen van de KBVG.

ISAE 3402 type I

Begin juli 2018 hebben wij de ISAE 3402 verklaring type I mogen ontvangen. In deze verklaring is een normenkader opgenomen wat bestaat uit de eisen uit de ISO 27001 (informatiebeveiliging) en de kwaliteitseisen van de KBVG. Uit de rapportage blijkt dat Van Arkel voornoemde normen heeft geïmplementeerd in haar organisatie. Het inregelen van diverse interne controles is een onderdeel uit de implementatie.

ISAE 3402 type II

Onlangs (januari 2019) is Van Arkel geaudit voor de ISAE type II verklaring. Waarin onder meer de interne controles onder de loep genomen worden door de auditor. De controles zijn uitgevoerd over de periode 1 juli t/m 31 december 2018. In deze (bedrijfsspecifieke) controles zijn onder andere de eisen van ISO 27001, de KBVG normen voor kwaliteit en het incassoprotocol wanbetalers getoetst. De auditor heeft de audit positief afgerond. Waardoor wij nu kunnen aangeven dat we voldoen aan voornoemd normenkader conform de ISAE type I en II standaard.

Waarom ISAE 3402?

Organisaties conform ISAE 3402 zijn onderworpen aan een uitgebreide audit die laat zien hoe een organisatie omgaat met risicomanagement, informatiebeveiliging en anti-fraude. Voor onze relaties is vanuit deze verklaring zichtbaar dat wij de bedrijfsprocessen volledig onder controle hebben.

Heeft u hier vragen over, neemt u dan contact op met onze afdeling kwaliteit: kwaliteit@vanarkelgdw.nl