Update substantiëringsplicht

Ambtshalve toetsing,

Eerder schreef ik over de ambtshalve toetsing. We zijn weer wat verder in de tijd. De problemen zijn nog lang niet allemaal opgelost.

De verstekkenrechters hebben besloten dat in de zaken van repeatplayers ook na 1 april 2020 gebruik wordt gemaakt van het informatieformulier en wel tot 1 januari 2021. Er zijn, net als eerder, Rechtbanken die daaraan niet meewerken. De Rechtspraak gaat ook intern evalueren hoe ermee in de praktijk omgegaan wordt en de KBvG heeft aangeboden om ook vanuit de schuldeisers en gerechtsdeurwaarders de inzichten over de afgelopen periode te inventariseren en dit aan te bieden aan de rechtspraak. Met deze inventarisatie is de KBVG volop bezig

Hans Ruis
Gerechtsdeurwaarder van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso