Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen – ingang 1 juli 2017

betaaltermijn, deurwaarder, incasso Per 1 juli 2017 treedt de nieuwe wet ‘Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen’ in werking. De Eerste en Tweede Kamer hebben onlangs namelijk ingestemd met het in 2015 ingediende wetsvoorstel ‘Het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen’. Daarmee is de Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen een feit.

Doel van de wet

Het doel van deze nieuwe wet is om de door grote ondernemingen aan mkb-leveranciers opgelegde onredelijk lange betalingstermijnen tegen te gaan. Na 1 juli 2017 is het voor grote ondernemingen dan ook niet meer toegestaan om, ten aanzien van een factuur van een mkb-leverancier, een langere betalingstermijn dan 60 dagen te hanteren.

Wettelijke betalingstermijnen

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden zijn wettelijk vastgelegd. De betalingstermijn staat meestal in de algemene voorwaarden van de overeenkomst.

Huidige wetgeving 

Sinds 16 maart 2013 is in Nederland de Europese Richtlijn ‘late betalingen’ van kracht. Op grond van deze richtlijn moet bij handelstransacties elke factuur binnen 30 dagen na ontvangst worden betaald, tenzij in de overeenkomst tussen partijen anders is afgesproken. Daarbij is een betalingstermijn van 60 dagen toegestaan. Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen mag echter alleen worden afgesproken indien beide partijen hier uitdrukkelijk mee instemmen én deze langere betalingstermijn niet ‘kennelijk onbillijk’ is voor de schuldeiser.

Business-to-business (B2B) tot 1 juli 2017

  • Als u contractueel niets regelt, moet de factuur worden betaald uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur.
  • In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken.
  • Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Per 1 juli 2017

Straks kunnen grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener. Overeenkomsten met betaaltermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard. De betaaltermijn wordt van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Als de afnemer de factuur pas na 30 dagen betaalt, is van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt.

Bestaande overeenkomsten

Voor bestaande overeenkomsten geldt een overgangsregeling van één jaar.

Voor wie?

  • Mkb-bedrijven en zzp’ers als leverancier of dienstverlener
  • Grote bedrijven als afnemer

Definities

Middelgroot: minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van hoogstens 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk aan 43 miljoen euro.
Klein: minder dan 50 werknemers, een netto-jaaromzet van hoogstens 10 miljoen euro of een balanstotaal kleiner of gelijk aan 10 miljoen euro.
Micro: minder dan 10 werknemers en een jaaromzet van hoogstens 2 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk aan 2 miljoen euro.
Dit is de verdeling binnen het mkb naar aantal medewerkers op basis van Kamer van Koophandel (cijfers over het jaar 2016) gebaseerd op 1.832.812 actieve ondernemingen (excl. 453.130 parttimebedrijven: 1.379.82)
  • aantal zzp’ers: 48 procent
  • aantal mkb ondernemers: 27 procent
  • aantal ondernemers met een grootbedrijf: 0,1 procent

Vragen?

Heeft u over het bovenstaande vragen of wilt u meer weten over betalingstermijnen neem dan contact met ons op.