Veranderingen procesrecht per 01 oktober 2019

Strekking van de wijzigingen Bij de procesrechtelijke wijzigingen gaat het, kort samengevat, om uitbreiding van de centrale rol van de mondelinge behandeling, de regierol van de rechter en het vervallen van het pleidooi. De dagvaarding en het verzoekschrift en de wijze van aanbrengen blijven in de huidige vorm bestaan (oftewel: de KEI-term ‘procesinleiding’ vervalt) en […] Lees verder >>

Update KEI: modernisering van de rechtspraak

De modernisering van de rechtspraak is in volle gang. Sneller, efficiënter en digitaal procederen is in de nabije toekomst de norm. In het moderniserings- en digitaliseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie, kortweg KEI, is bewust gekozen voor een gefaseerde invoering. Er wordt pas opgeschaald als de techniek zich heeft bewezen. Hoe staat het programma ervoor? De rechtspraak […] Lees verder >>