4 aanbevelingen voor de tariefmodellen van gerechtsdeurwaarders

Zolang de marktwerking bestaat wordt er al gesproken over de tarieven van de deurwaarder. Eind november werd er een concept verordening ‘Grenzen tariefmodellen’ door de Algemene Ledenvergadering van de KBVG besproken. Gezien de huidige marktomstandigheden en aanhoudende discussies over de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder, werd vanuit de ledenraad – het beleidsorgaan van de gerechtsdeurwaarders – […] Lees verder >>

Griffierechten voor lage vorderingen omlaag

De griffierechten voor civiele zaken over relatief kleine bedragen gaan omlaag; die voor grote bedragen stijgen juist. Minister Dekker voor Rechtsbescherming wil met deze aanpassingen tegemoetkomen aan de kritiek dat de huidige tarieven de toegang tot de rechter te veel zouden belemmeren. Het midden- en kleinbedrijf moet op dit moment voor vorderingen vanaf 500 euro […] Lees verder >>