Van Arkel steunt Stichting Hulphond

Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso is altijd op zoek naar een mogelijkheid om een goed doel te steunen. Vanaf november hebben wij er voor gekozen om de Stichting Hulphond te ondersteunen. Wij doen dit door op onze vestigingen inzamelboxen te plaatsen en hiermee oude mobieltjes in te zamelen.  Hoe werkt het? Wij zijn een samenwerking aangegaan […] Lees verder >>

Het beleid op maatschappelijk gebied.

Onlangs heeft Van Arkel haar MVO beleid weer herzien. Het document is binnenkort te lezen op onze website en op het publicatieplatform van de NEN ; https://www.nen.nl/Normontwikkeling/Publicatieplatform-ISO-26000.htm Van Arkel is zich bewust van de grote impact die haar ambtelijke en incassowerkzaamheden kunnen hebben op de financiële situatie van haar debiteuren. Financiële problemen kunnen een gevolg zijn […] Lees verder >>

Cursus ‘Schulden wat nu?’ aan hulpverleners, de Binnenvest

schulden, cursus, Voorlichting, voorlichting Vna Arkel,De binnenvest, MVO, schulden, financiele voorlichting.Op donderdag 1 maart geven wij de cursus ‘Schulden,wat nu?’ aan hulpverleners van De Binnenvest. Tijdens deze cursus gaan wij in op het voorkomen van schulden en hoe om te gaan met schulden.

De Binnenvest bestaat sinds 1993 en is een stichting voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de wijk, in de regio Zuid-Holland Noord. Daaronder vallen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.
De Binnenvest participeert in de pilot ‘Debt to no Debt’. Deze pilot maakt onderdeel uit van het Nationaal Initiatief Herstructureren Schulden en is met meer dan 25 nationale en lokale partijen en ervaringsdeskundigen ontwikkeld.

Missie de Binnenst

“De Binnenvest biedt een vangnet voor mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken. De Binnenvest bestaat uit professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Wij bieden opvang en ondersteunen mensen om hun kracht te vinden en te versterken, zodat zij hun leven weer kunnen opbouwen en kunnen bijdragen aan de maatschappij. Om dit te bereiken sluiten wij aan bij de leefwereld, wensen en ambities van de cliënt. De regie ligt in handen van de cliënt. Wij zoeken samen naar de krachten en hulpbronnen op alle leefgebieden. Waar nodig zijn wij betrokken bij het netwerk van cliënten. Samen met partners in het netwerk blijven wij zoeken naar nieuwe mogelijkheden.”

Voorlichting Van Arkel – De Binnenvest

Op donderdag 1 maart geven wij de cursus ‘Schulden,wat nu?’ aan hulpverleners van De Binnenvest. Tijdens deze cursus gaan wij in op het voorkomen van schulden en hoe om te gaan met schulden. We gaan het bijvoorbeeld hebben over de beslagvrije voet. Wat houdt de beslagvrije voet in en hoe wordt deze berekend? Wat houdt de wet incassokosten in en hoe kun je kosten voorkomen als er een aanmaning op de mat ligt?

Mvo – Van Arkel

Als sociale en maatschappelijke betrokken onderneming, maakt Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan op mens, milieu en maatschappij. In ons beleid ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ ligt de nadruk op het informeren over, voorkomen en/of oplossen van (de oorzaak van) financiële problemen bij kwetsbare doelgroepen. Lees meer over mvo bij van Arkel.