KBvG jaarverslag gepubliceerd

Het jaarverslag over 2017 van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is verschenen. Het verslag geeft een goede indruk van de thema’s die spelen. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie met een zelfstandige rechtsbevoegdheid. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders, toegevoegd gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders en degenen die zijn toegevoegd in het […] Lees verder >>

Even voorstellen: manager buitenlandse incasso Hans Kuik

‘Continu wereldwijd contact met elkaar’ Van Arkel is een bedrijf met mensen, mensen die Van Arkel maken zoals het bedrijf is. In elke nieuwsbrief stellen wij iemand aan u voor. Mensen die hier al jaren werken, maar ook nieuwe gezichten. Dit keer in ‘Even voorstellen’ Hans Kuik, manager buitenlandse incasso, sinds jaar en dag bij […] Lees verder >>

Update KEI: modernisering van de rechtspraak – de procedure

De modernisering van de rechtspraak is in volle gang. De Rechtspraak werkt aan een eigentijdse gang naar de rechter. Procedures worden vereenvoudigd en gedigitaliseerd. In het moderniserings- en digitaliseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie, kortweg KEI, is bewust gekozen voor een gefaseerde invoering. Er wordt pas opgeschaald als de techniek zich heeft bewezen. Hoe staat het programma […] Lees verder >>