Besluit tarieven ambsthandelingen gerechtsdeurwaarders (btag)

De ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder worden beschreven in het ‘Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders’. In het besluit wordt aangegeven welke kosten de deurwaarder aan de debiteur kan doorberekenen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de kosten die de gerechtsdeurwaarder berekent voor een dagvaarding of om de kosten voor de uitvoering van een vonnis van de rechter. Btag-tarieven […] Lees verder >>

KBvG jaarverslag gepubliceerd

Het jaarverslag over 2017 van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is verschenen. Het verslag geeft een goede indruk van de thema’s die spelen. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie met een zelfstandige rechtsbevoegdheid. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders, toegevoegd gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders en degenen die zijn toegevoegd in het […] Lees verder >>

Btag-tarieven 2017

Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders De ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder worden beschreven in het ‘Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders’ (Btag). In het besluit wordt aangegeven welke kosten de deurwaarder aan de debiteur kan doorberekenen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de kosten die de gerechtsdeurwaarder berekent voor een dagvaarding of om de kosten voor de uitvoering van een […] Lees verder >>