Resultaten NPS onderzoek

In het eerste kwartaal van 2020 hebben wij een NPS onderzoek uitgevoerd onder een aantal willekeurig geselecteerde opdrachtgevers van Van Arkel.

De Net Promoter Score (NPS) is een belangrijk instrument om de klanttevredenheid en klantloyaliteit te meten.
Uiteraard wordt onze dienstverlening ook op andere manieren geëvalueerd. NPS is één van de gebruikte meetinstrumenten.

Om de Net Promoter Score te kunnen vaststellen, hebben wij één vraag gesteld: Hoe waarschijnlijk is het dat u Van Arkel aanbeveelt bij een relatie?
Van Arkel is content met het cijfer en de bijbehorende toelichting die u ons als opdrachtgever heeft gegeven! Uit het gemiddelde cijfer blijkt dat u tevreden bent met de dienstverlening en dat u bereid bent om ons aan te bevelen, echter dat er nog ruimte is om de dienstverlening verder te optimaliseren.
Uiteraard nemen wij de gegeven feedback ter harte en zullen wij hier ons voordeel mee doen.

Mede door uw deelname zijn wij in staat om onze werkzaamheden continu te verbeteren en zorg te dragen voor een optimale dienstverlening.
Dank hiervoor!