Poortwachter: een combinatie van kennis, ervaring en data science in één systeem.

In december 2018 hebben wij u, in het kader van ontwikkelingen op het gebied van innovatie en automatisering, al een korte introductie kunnen geven van onze poortwachterfunctie. In deze nieuwsbrief nemen wij de tijd om de werking en de voordelen van deze functie toe te lichten.

Poortwachter: een combinatie van kennis, ervaring en data science in één systeem

Als toonaangevend deurwaarderskantoor maken wij bij de beoordeling van debiteuren en dossiers niet uitsluitend gebruik van onze informatie en de door ons te raadplegen bronnen. Wij gaan hierin een stap verder door het combineren onze kennis en ervaring met slimme software, die op een doeltreffende manier betaalkansen kan voorspellen. Deze slimme software is gebaseerd op zogenaamde Machine Learning technologie en is voor het beste resultaat ‘getraind’ op onze eigen data. Als einduitkomst genereert de software per dossier een betaalkans in de vorm van een score. Door onze kennis en ervaring in één systeem te combineren met de slimme software, en deze combinatie in te zetten in de eerste fase van het incasso traject ontstaat een uniek en afgewogen incassobeeld. Dit incassobeeld dient als vertrekpunt voor de vervolgstappen in ons proces.

Kiezen incasso strategie

Een succesvolle incasso strategie is erop gericht om de betalingsachterstand zo snel als mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten op te lossen. Welke incasso strategie er wordt gekozen is dus van groot belang. Doordat de poortwachter ons in een vroeg stadium van een uniek incassobeeld voorziet, kan op basis van dit beeld de meest succesvolle incasso strategie worden vastgesteld.

Manier van communiceren

De poortwachter is niet alleen van invloed bij het bepalen van de incasso strategie, ook bij de inzet van de verschillende vormen van (digitale)communicatie is er een rol voor de poortwachter weggelegd. Door de manier van communicatie af te stemmen op het incassobeeld en door gebruik te maken van de bijpassende ‘tone-of-voice’ ontstaat een persoonlijke- en resultaatgerichte aanpak.

Inschatten van risico’s als onderdeel van verantwoord incasseren

Naast het bepalen van de incasso strategie en inzet van communicatiemiddelen is de poortwachter bij uitstek het geschikte middel om het (kosten)risico van een dossier in te kunnen schatten. Alle partijen die bij het incassoproces zijn betrokken hebben er belang bij dat de inschatting op een zorgvuldige wijze plaatsvindt. In toenemende mate is er sprake van de nodige berichtgeving in het kader van de problematische schulden of de zogenaamde stapeling van schulden. Doordat wij de poortwachter in de eerste (minnelijke)fase inzetten, biedt deze hierbij uitkomst.Indien de verhaalbaarheid door de poortwachter als laag wordt ingeschat, kan voor een alternatieve incasso strategie worden gekozen en kan het verder oplopen van schulden en het maken van (onnodige) kosten worden voorkomen. Dit heeft ook een positieve effect voor onze opdrachtgevers. Een afname van kosten die niet op de debiteur kunnen worden verhaald!