Wet Incassokosten


Wet IncassokostenSinds 1 juli 2012 geldt een nieuwe Wet Incassokosten (hierna te noemen WIK). Deze wet heeft gevolgen voor de wijze waarop u uw debiteur dient aan te manen en de kosten die in rekening gebracht mogen worden. De WIK geldt expliciet voor consumenten en hier mag dan ook niet ten nadele van de debiteur van afgeweken worden.
Wat verandert er voor u?– U dient een uiterste vervaldatum te vermelden op uw factuur.
– U dient uw klant voordat u overgaat tot het in rekening brengen van incassokosten aan te manen, waarbij uw klant de gelegenheid krijgt de vordering zonder kosten binnen 15 dagen na ontvangst van de aanmaning te voldoen.
– U dient de hoogte van de incassokosten in de aanmaning op te nemen.
– Ten opzichte van zakelijke debiteuren kunt u van deze wet afwijken. U dient de te heffen incassokosten dan wel te vermelden in uw algemene voorwaarden.

Waar voorheen het rapport voorwerk II een richtlijn was voor het heffen van incassokosten is de staffel van de WIK nu bindend. De staffel om de incassokosten te berekenen, treft u hieronder aan.
WIK staffel

Hoofdsom (ex. rente) Percentage
Over de eerste € 2.500,- 15 % Minimaal € 40,-
Over de volgende € 2.500,- 10%
Over de volgende € 5.000,- 5%
Over de volgende € 190.000,- 1%
Over het meerdere 0,5% Maximum € 6.775,-
Duurovereenkomsten

Wanneer u een vordering heeft die voortkomt uit een duurovereenkomst zoals huurpenningen of verzekeringspremies, dan kunt u per vervallen termijn incassokosten in rekening brengen. U dient dan wel per vervallen termijn aanmaningshandelingen te verrichten.
Via deze link kunt u gebruik maken van de Van Arkel incassokostencalculator. Deze calculator geeft op basis van uw factuurbedrag de incassokosten die in rekening gebracht mogen worden inclusief en exclusief B.T.W.
Voorbeeldbrief aanmaning

Wanneer u niet btw-plichtig bent is het mogelijk de btw bij de debiteur in rekening brengen. Dit dient wel in de aanmaning te worden aangegeven. U kunt hier een voorbeeld van aanmaningen downloaden.

Voorbeeldbrief aanmaning inclusief BTW
Voorbeeldbrief aanmaning exclusief BTW
Wet incassokosten en B.T.W

Indien een schuldeiser van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso inschakelt om de vordering voor hem te innen, kunnen wij voor onze diensten B.T.W. bij de schuldeiser in rekening brengen.

Schuldeiser wel B.T.W.-plichtig:
Is de schuldeiser zelf een B.T.W.-plichtige ondernemer in de zin van art. 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968, dan kan hij de B.T.W. verrekenen. De B.T.W. vormt voor de schuldeiser in dat geval geen extra kostenpost. De incassokosten mogen in dat geval niet verhoogd worden met B.T.W.

Schuldeiser niet B.T.W.-plichtig:
Indien de schuldeiser geen ondernemer is in de zin van art. 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968 of indien de vordering betrekking heeft op een vrijgestelde prestatie als bedoeld in art. 11 van die wet, dan kan hij de B.T.W. niet verrekenen. De B.T.W. vormt voor de schuldeiser in dat geval wel een extra kostenpost.

Conform art. 2 lid 3 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (de WIK) wordt in een dergelijk geval de vergoeding van de incassokosten verhoogd met een percentage dat gelijk is aan het B.T.W.-percentage. Dit geldt ook voor het minimumbedrag van € 40,00. De schuldeiser dient dan wel aan de schuldenaar te kennen te geven dat hij de B.T.W. niet kan verrekenen en dat de incassokosten met het B.T.W.-percentage zijn verhoogd. Wanneer de schuldenaar een consument is, dient de schuldeiser deze verklaring op te nemen in de verplichte aanmaning. De verhoging van het B.T.W.-percentage is beperkt tot het bedrag van de genormeerde incassokosten.

Wet Incassokosten

Wilt u meer weten over de Wet Incassokosten? Bel dan naar 088-8252750 of stuur een e-mail naar Accountmanagement@vanarkelgdw.nl. Wij helpen u graag!

Sinds 1 juli 2012 geldt een nieuwe Wet Incassokosten (hierna te noemen WIK). Deze wet heeft gevolgen voor de wijze waarop u uw debiteur dient aan te manen en de kosten die in rekening gebracht mogen worden. De WIK geldt expliciet voor consumenten en hier mag dan ook niet ten nadele van de debiteur van afgeweken worden.

Wat verandert er voor u?

– U dient een uiterste vervaldatum te vermelden op uw factuur.
– U dient uw klant voordat u overgaat tot het in rekening brengen van incassokosten aan te manen, waarbij uw klant de gelegenheid krijgt de vordering zonder kosten binnen 15 dagen na ontvangst van de aanmaning te voldoen.
– U dient de hoogte van de incassokosten in de aanmaning op te nemen.
– Ten opzichte van zakelijke debiteuren kunt u van deze wet afwijken. U dient de te heffen incassokosten dan wel te vermelden in uw algemene voorwaarden.

Waar voorheen het rapport voorwerk II een richtlijn was voor het heffen van incassokosten is de staffel van de WIK nu bindend. De staffel om de incassokosten te berekenen, treft u hieronder aan.

WIK staffel

Belang van de zaakTarief buitengerechtelijke kostenOpmerking
€ 0 - € 2.50015%Met een minimum van € 40,--
€ 2.501 - € 5.00010%
€ 5.001 - € 10.0005%
€ 10.001 - € 200.0001%
Over het meerdere0,5%met een maximum van € 6.775

Duurovereenkomsten

Wanneer u een vordering heeft die voortkomt uit een duurovereenkomst zoals huurpenningen of verzekeringspremies, dan kunt u per vervallen termijn incassokosten in rekening brengen. U dient dan wel per vervallen termijn aanmaningshandelingen te verrichten.
Via deze link kunt u gebruik maken van de Van Arkel incassokostencalculator. Deze calculator geeft op basis van uw factuurbedrag de incassokosten die in rekening gebracht mogen worden inclusief en exclusief B.T.W.

Voorbeeldbrief aanmaning

Wanneer u niet btw-plichtig bent is het mogelijk de btw bij de debiteur in rekening brengen. Dit dient wel in de aanmaning te worden aangegeven. U kunt hier een voorbeeld van aanmaningen downloaden.

Voorbeeldbrief aanmaning inclusief BTW
Voorbeeldbrief aanmaning exclusief BTW

Wet incassokosten en B.T.W

Indien een schuldeiser van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso inschakelt om de vordering voor hem te innen, kunnen wij voor onze diensten B.T.W. bij de schuldeiser in rekening brengen.

Schuldeiser wel B.T.W.-plichtig:
Is de schuldeiser zelf een B.T.W.-plichtige ondernemer in de zin van art. 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968, dan kan hij de B.T.W. verrekenen. De B.T.W. vormt voor de schuldeiser in dat geval geen extra kostenpost. De incassokosten mogen in dat geval niet verhoogd worden met B.T.W.

Schuldeiser niet B.T.W.-plichtig:
Indien de schuldeiser geen ondernemer is in de zin van art. 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968 of indien de vordering betrekking heeft op een vrijgestelde prestatie als bedoeld in art. 11 van die wet, dan kan hij de B.T.W. niet verrekenen. De B.T.W. vormt voor de schuldeiser in dat geval wel een extra kostenpost.

Conform art. 2 lid 3 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (de WIK) wordt in een dergelijk geval de vergoeding van de incassokosten verhoogd met een percentage dat gelijk is aan het B.T.W.-percentage. Dit geldt ook voor het minimumbedrag van € 40,00. De schuldeiser dient dan wel aan de schuldenaar te kennen te geven dat hij de B.T.W. niet kan verrekenen en dat de incassokosten met het B.T.W.-percentage zijn verhoogd. Wanneer de schuldenaar een consument is, dient de schuldeiser deze verklaring op te nemen in de verplichte aanmaning. De verhoging van het B.T.W.-percentage is beperkt tot het bedrag van de genormeerde incassokosten.

Stroomschema Wet Incassokosten

Wet Incassokosten

Wilt u meer weten over de Wet Incassokosten?  Bel dan naar 088-8252750 of stuur een e-mail naar accountmanagement@vanarkelgdw.nl. Wij helpen u graag!