Incasso kinderopvang


Incasso kinderopvangVan Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso verzorgt het incassotraject voor kinderopvangcentra. De kosten voor kinderopvang nemen alsmaar toe. Daardoor blijven nota’s vaak onbetaald.
Incasso kinderopvangHet nabellen en/of sturen van betalingsherinneringen kost veel tijd en energie die u liever aan andere zaken zou besteden. Deze inspanningen leveren ook niet altijd het gewenste resultaat op. Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso beschikt over een ruime ervaring en kennis in de kinderopvang en kan u veel werk uit handen nemen.
Minnelijke incasso kinderopvang

In het minnelijke incassotraject kunnen wij veel voor u betekenen. Daarbij zien wij er nauwlettend op toe dat de vorderingen binnen korte tijd worden voldaan of dat betalingsregelingen worden nagekomen. Bij minnelijke incasso wordt per post en telefonisch contact gezocht met de debiteur om samen tot een betalingsregeling te komen. Mocht deze minnelijk incasso niet tot betaling leiden, dan kan de zaak, met uw goedkeuring, doorstromen naar het gerechtelijk incassotraject.
Gerechtelijke incasso kinderopvang

Bij gerechtelijke incasso leggen onze deurwaarders uw zaak voor bij de rechter. Deze bepaalt met een vonnis hoe de debiteur u terug moet betalen. In de meeste gevallen zullen de debiteuren dan ook betalen. Wanneer ook na uitspraak van de rechter niet wordt betaald, kan worden overgegaan op de uitvoering van het vonnis. Hierbij kan bijvoorbeeld beslag gelegd worden op de bankrekening, het loon of de inboedel van de debiteur. Van Arkel benadert uw debiteuren altijd met tact en respect. Wij werken discreet en zijn zuinig op uw goede naam.
Incasso kinderopvang

Wilt u meer weten over het incassotraject voor kinderopvangcentra? Bel dan naar 088-8252750 of stuur een e-mail naar Accountmanagement@vanarkelgdw.nl. Wij helpen u graag!

Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso verzorgt het incassotraject voor kinderopvangcentra. De kosten voor kinderopvang nemen alsmaar toe. Daardoor blijven nota’s vaak onbetaald.

Incasso kinderopvang

Het nabellen en/of sturen van betalingsherinneringen kost veel tijd en energie die u liever aan andere zaken zou besteden. Deze inspanningen leveren ook niet altijd het gewenste resultaat op. Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso beschikt over een ruime ervaring en kennis in de kinderopvang en kan u veel werk uit handen nemen.

Minnelijke incasso kinderopvang

In het minnelijke incassotraject kunnen wij veel voor u betekenen. Daarbij zien wij er nauwlettend op toe dat de vorderingen binnen korte tijd worden voldaan of dat betalingsregelingen worden nagekomen. Bij minnelijke incasso wordt per post en telefonisch contact gezocht met de debiteur om samen tot een betalingsregeling te komen. Mocht deze minnelijk incasso niet tot betaling leiden, dan kan de zaak, met uw goedkeuring, doorstromen naar het gerechtelijk incassotraject.

Gerechtelijke incasso kinderopvang

Bij gerechtelijke incasso leggen onze deurwaarders uw zaak voor bij de rechter. Deze bepaalt met een vonnis hoe de debiteur u terug moet betalen. In de meeste gevallen zullen de debiteuren dan ook betalen. Wanneer ook na uitspraak van de rechter niet wordt betaald, kan worden overgegaan op de uitvoering van het vonnis. Hierbij kan bijvoorbeeld beslag gelegd worden op de bankrekening, het loon of de inboedel van de debiteur. Van Arkel benadert uw debiteuren altijd met tact en respect. Wij werken discreet en zijn zuinig op uw goede naam.

Incasso kinderopvang

Wilt u meer weten over het incassotraject voor kinderopvangcentra? Bel dan naar 088-8252750 of stuur een e-mail naar accountmanagement@vanarkelgdw.nl. Wij helpen u graag!