Tarieven


TarievenOnze tarieven* bestaan uit buitengerechtelijke incassokosten, deurwaarderskosten en kosten derden.Onze tariefstructuur bestaat uit de volgende kosten:• Buitengerechtelijke kosten
• Deurwaarderskosten
• Kosten derdenGraag lichten wij hierbij toe welke tarieven er bij Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso worden gehanteerd.
Van Arkel tracht altijd de volledige kosten te verhalen op de nalatige debiteur zodat aan de opdrachtgever de hoofdsom inclusief rente kan worden afgedragen. Indien uw debiteur de bovengenoemde kosten niet (volledig) betaalt, blijven er kosten open staan. Deze kosten berekenen wij door aan de opdrachtgever. Op basis van kwantiteit kunnen er klant specifieke afspraken worden gemaakt.
Het totaal aan gemaakte kosten is uiteraard afhankelijk van in welke fase het dossier zich bevindt en welke acties er hebben plaatsgevonden.
Buitengerechtelijke incassokosten/ minnelijke incassokostenSinds juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) van kracht. In de Wet Incassokosten zijn de incassotarieven vastgelegd. Deze wet bepaalt de hoogte van de vergoeding voor het incasseren van vorderingen buiten de rechter om. Kijk hier voor meer informatie over de Wet Incassokosten.
DeurwaarderskostenVoor het verrichten van een ambtshandeling berekent Van Arkel de tarieven zoals is bepaald in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de kosten die de gerechtsdeurwaarder berekent voor een dagvaarding of om de kosten voor de uitvoering van een vonnis van de rechter. Kijk hier voor meer informatie over de Btag-tarieven per 01-01-2017 en in onze begrippenlijst. De Btag-tarieven worden jaarlijks door de overheid geïndexeerd.
Kosten derdenVoorbeelden van kosten van derden zijn bv. leges, uittreksels GBA, verhaalsinformatie en Griffierecht. Meer informatie over griffierechten vindt u in onze begrippenlijst.
GemachtigdensalarisHet salaris van een gemachtigde in een procedure: het salaris is verschuldigd op het moment dat de dagvaarding is betekend. Meer informatie over het gemachtigdensalaris leest u in dit document en in onze begrippenlijst.
Kosten voorschotIn alle gevallen zal Van Arkel een voorschot in rekening brengen voordat een gerechtelijke procedure kan worden opgestart. In dit voorschot wordt rekening gehouden met alle kosten die Van Arkel aan derden dient te voldoen in voorbereiding op of gedurende de procedure / executie. De hoogte van het voorschot hangt dus af van de hoofdsom en de mogelijk te verrichten werkzaamheden.
RenteJaarlijks indexeert de overheid wettelijke rentepercentages. Als u te maken heeft met een bedrijf dat in de overeenkomst of algemene voorwaarden andere rentepercentages noemt, dan betreft dit een contractuele rente. Deze wordt berekend bij overschrijding van de betaaltermijn en is meestal hoger dan de wettelijke rente. Van Arkel tracht altijd de volledige kosten te verhalen op de nalatige debiteur zodat aan de opdrachtgever de hoofdsom inclusief rente kan worden afgedragen.
Tarieven incassokostenIn het informatieblad “Gerechtsdeurwaarders: tarieven, toezicht en klachtenprocedure” van het Ministerie van Veiligheid en Justitie kunt u nadere informatie vinden over de functie van gerechtsdeurwaarder, de Gerechtsdeurwaarderswet, tarieven en het toezicht op gerechtsdeurwaarders. Het informatieblad kunt u hier raadplegenWilt u meer weten over de tarieven voor incasso? Bel dan naar 088-8252750 of stuur een e-mail naar Accountmanagement@vanarkelgdw.nl. Wij staan u graag te woord!* Tarieven zijn exclusief BTW.

Onze tarieven*  bestaan uit buitengerechtelijke incassokosten, deurwaarderskosten en kosten derden.

Onze tariefstructuur bestaat uit de volgende kosten:

• Buitengerechtelijke kosten
• Deurwaarderskosten
• Kosten derden

Graag lichten wij hierbij toe welke tarieven er bij Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso worden gehanteerd.
Van Arkel tracht altijd de volledige kosten te verhalen op de nalatige debiteur zodat aan de opdrachtgever de hoofdsom inclusief rente kan worden afgedragen. Indien uw debiteur de bovengenoemde kosten niet (volledig) betaalt, blijven er kosten open staan. Deze kosten berekenen wij door aan de opdrachtgever. Op basis van kwantiteit kunnen er klant specifieke afspraken worden gemaakt.
Het totaal aan gemaakte kosten is uiteraard afhankelijk van in welke fase het dossier zich bevindt en welke acties er hebben plaatsgevonden.

Buitengerechtelijke incassokosten/ minnelijke incassokosten

Onder minnelijke incasso verstaan wij verschillende incassowerkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren zodat uw debiteur, zonder gerechtelijke kosten (dus buiten de rechter om), tot betaling kan worden aangespoord. Tijdens het minnelijke incassotraject houdt van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso zich vooral bezig met het:

  • versturen van verschillende soorten aanmaningen
  •  voeren van de inhoudelijke correspondentie over de vordering
  • afspreken en toezien op betalingsregelingen
  • telefonisch benaderen van de debiteur

U kunt dan te maken krijgen met 3 scenario’s:
1: Uw debiteur betaalt helemaal niets. Wij rekenen € 25,- dossierkosten aan u door en geven u kosteloos advies om een procedure te starten ja/nee.
2: Uw debiteur betaalt gedeeltelijk. Wij rekenen € 25,- dossierkosten aan u door + incassokosten/provisiekosten over geïncasseerde bedrag.
Hier geldt de wikstaffel. Dus bij een deelbetaling van € 500,- is de staffel 15% = € 75,-
3: Uw debiteur betaalt volledig. Wij ontvangen de incassokosten u ontvangt de hoofdsom en de wettelijke rente.

Wij doen er alles aan om de risico’s voor u zo laag mogelijk te houden. Zodra wij overgaan tot dagvaarden of beslaglegging wordt dit altijd vooraf aan u gecommuniceerd. Zo komt u niet voor onverwachte kosten te staan.

Sinds juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) van kracht. In de Wet Incassokosten zijn de incassotarieven vastgelegd.  Deze wet bepaalt de hoogte van de vergoeding voor het incasseren van vorderingen buiten de rechter om.

WIK staffel

Belang van de zaakTarief buitengerechtelijke kostenOpmerking
€ 0 - € 2.50015%Met een minimum van € 40,--
€ 2.501 - € 5.00010%
€ 5.001 - € 10.0005%
€ 10.001 - € 200.0001%
Over het meerdere0,5%met een maximum van € 6.775

Deurwaarderskosten

Voor het verrichten van een ambtshandeling berekent Van Arkel de tarieven zoals is bepaald in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de kosten die de gerechtsdeurwaarder berekent voor een dagvaarding of om de kosten voor de uitvoering van een vonnis van de rechter. Meer informatie over de het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders leest u op de website van de KBvG en in onze begrippenlijst. De Btag-tarieven worden jaarlijks door de overheid geïndexeerd.

Kosten derden

Voorbeelden van kosten van derden zijn bv. leges, uittreksels GBA, verhaalsinformatie en Griffierecht. Meer informatie over griffierechten vindt u in onze begrippenlijst.

Gemachtigdensalaris

Het salaris van een gemachtigde in een procedure: het salaris is verschuldigd op het moment dat de dagvaarding is betekend. Overzicht gemachtigde salarissen en griffierecht 2019.

Kosten voorschot

In alle gevallen zal Van Arkel een voorschot in rekening brengen voordat een gerechtelijke procedure kan worden opgestart. In dit voorschot wordt rekening gehouden met alle kosten die Van Arkel aan derden dient te voldoen in voorbereiding op of gedurende de procedure / executie. De hoogte van het voorschot hangt dus af van de hoofdsom en de mogelijk te verrichten werkzaamheden.

Rente

Jaarlijks indexeert de overheid wettelijke rentepercentages. Als u te maken heeft met een bedrijf dat in de overeenkomst of algemene voorwaarden andere rentepercentages noemt, dan betreft dit een contractuele rente. Deze wordt berekend bij overschrijding van de betaaltermijn en is meestal hoger dan de wettelijke rente. Van Arkel tracht altijd de volledige kosten te verhalen op de nalatige debiteur zodat aan de opdrachtgever de hoofdsom inclusief rente kan worden afgedragen.

Tarieven incassokosten

In het informatieblad “Gerechtsdeurwaarders: tarieven, toezicht en klachtenprocedure” van het Ministerie van Veiligheid en Justitie kunt u nadere informatie vinden over de functie van gerechtsdeurwaarder, de Gerechtsdeurwaarderswet, tarieven en het toezicht op gerechtsdeurwaarders. Het informatieblad kunt u hier raadplegen

Wilt u meer weten over de tarieven voor incasso? Bel dan naar 088-8252750 of stuur een e-mail naar accountmanagement@vanarkelgdw.nl.

Wij staan u graag te woord!

* Tarieven zijn exclusief BTW.