Credit Rating


Credit RatingAls ondernemer bent u blij met elke klant. Maar bent u wel kritisch genoeg? Wat weet u over zijn betaalgedrag en kredietwaardigheid? Kan deze klant de factuur wel betalen? Risico’s helemaal uitsluiten kunt u niet. Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso verschaft u met credit rating inzicht in de financiële situatie van uw zakenrelaties.
Betrouwbare en actuele informatie

Met credit rating kunt u de financiële situatie van uw zakenrelaties goed in kaart brengen. Betrouwbare en actuele informatie is daarbij zeer belangrijk, zelfs onmisbaar. Credit rating is ook van groot belang om u een advies te kunnen geven over bijvoorbeeld een aan te leveren portefeuille voor wat betreft scores en strategie. Credit rating geeft u in één overzicht een heldere analyse van het actuele risico.
Kredietlimiet inzichtelijk

Ook de betalingshistorie en het kredietlimiet van uw debiteur worden zichtbaar met credit rating, aangevuld met relevante bedrijfsgegevens. Hiermee verkleint u het risico op oninbare vorderingen of ongedekte voorfinancieringen.

Voor ondernemers

Bedrijfsacceptatie rapporten: hoe ziet bedrijfsstructuur eruit, wie zijn de bestuurders, is er bekendheid met betalingsproblemen, zijn er faillissementen bekend, wat is de financiële positie etc.
Kredietrapporten: basiskredietrapporten op basis van de gedeponeerde jaarcijfers op basis waarvan een advies kredietlimiet wordt afgegeven.

Voor advocaten

Verhaalsrapportages: Uw cliënt twijfelt of een procedure zin wel zin heeft, u wilt weten waar mogelijke vermogensbestanddelen zich bevinden of u overweegt conservatoir beslag te leggen, dan kan een uitgebreide verhaalsrapportage u de informatie verschaffen die u nodig heeft.
Adresonderzoeken: Wanneer uw debiteur niet staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) maar uw cliënt heeft wel een vermoeden waar deze zich bevindt, dat kan Van Arkel voor u een adresonderzoek laten uitvoeren.

Contact

Wilt u meer weten over credit rating? Bel dan naar 088-8252750 of stuur een e-mail naar Accountmanagement@vanarkelgdw.nl. Wij helpen u graag!

Als ondernemer bent u blij met elke klant. Maar bent u wel kritisch genoeg? Wat weet u over zijn betaalgedrag en kredietwaardigheid? Kan deze klant de factuur wel betalen? Risico’s helemaal uitsluiten kunt u niet. Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso verschaft u met credit rating inzicht in de financiële situatie van uw zakenrelaties.

Betrouwbare en actuele informatie

Met credit rating kunt u de financiële situatie van uw zakenrelaties goed in kaart brengen. Betrouwbare en actuele informatie is daarbij zeer belangrijk, zelfs onmisbaar. Credit rating is ook van groot belang om u een advies te kunnen geven over bijvoorbeeld een aan te leveren portefeuille voor wat betreft scores en strategie. Credit rating geeft u in één overzicht een heldere analyse van het actuele risico.

Kredietlimiet inzichtelijk

Ook de betalingshistorie en het kredietlimiet van uw debiteur worden zichtbaar met credit rating, aangevuld met relevante bedrijfsgegevens. Hiermee verkleint u het risico op oninbare vorderingen of ongedekte voorfinancieringen.

Voor ondernemers

  • Bedrijfsacceptatie rapporten: hoe ziet bedrijfsstructuur eruit, wie zijn de bestuurders, is er bekendheid met betalingsproblemen, zijn er faillissementen bekend, wat is de financiële positie etc.
  • Kredietrapporten: basiskredietrapporten op basis van de gedeponeerde jaarcijfers op basis waarvan een advies kredietlimiet wordt afgegeven.

Voor advocaten

  • Verhaalsrapportages: Uw cliënt twijfelt of een procedure zin wel zin heeft, u wilt weten waar mogelijke vermogensbestanddelen zich bevinden of u overweegt conservatoir beslag te leggen, dan kan een uitgebreide verhaalsrapportage u de informatie verschaffen die u nodig heeft.
  • Adresonderzoeken: Wanneer uw debiteur niet staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) maar uw cliënt heeft wel een vermoeden waar deze zich bevindt, dat kan Van Arkel voor u een adresonderzoek laten uitvoeren.

Contact

Wilt u meer weten over credit rating? Bel dan naar 088-8252750 of stuur een e-mail naar accountmanagement@vanarkelgdw.nl. Wij helpen u graag!