Ontruiming bedrijfsruimte en beslag

Bij Van Arkel is geen dag hetzelfde. Onze huur afdeling handelt iedere dag verschillende verzoeken af!
Bijzondere situaties passeren regelmatig de revue. In dit artikel lichten we een bijzondere zaak toe!

Een klant meldde zich bij ons met een aanzienlijke huurachterstand van een door hem verhuurd bedrijfspand.

De huurder was actief deels in Nederland en deels in het buitenland. Voor de klant hebben we een ontruimingsvonnis behaald.
De vrees bestond dat – na daadwerkelijke ontruiming – de “vogel gevlogen zou zijn” en de klant zowel naar de huren kon fluiten en bovendien met een forse kostenpost zou blijven zitten.
In overleg met de klant hebben we voorafgaande aan de ontruiming alle voor beslag vatbare goederen daadwerkelijk in beslag genomen en later geveild.

De opbrengst van de veiling heeft de schade voor de klant aanzienlijk beperkt.