Nieuws

Het Corona-virus; hoe gaat van Arkel daarmee om?

Overal worden en zijn maatregelen getroffen om het COVID 19 (Corona) virus te beteugelen. Wij stellen u graag op de hoogte van de maatregelen die we hebben getroffen om onze diensten te kunnen blijven verlenen. De gezondheid van werknemers, klanten en debiteuren, staat wat ons betreft op de eerste plaats. Wij conformeren ons daarom aan […]
Lees meer >

Ambtshalve toetsing

Voor het eerst in 1993 was er sprake van ambtshalve toetsing door rechters in geschillen van schuldeisers met consumenten. Goede zaak; immers een consument bevindt zich in een zwakkere positie dan de meeste bedrijven waarmee deze zaken doet. De Europese richtlijn heeft uiteindelijk geleid tot een adviesrapport van het Landelijke Kantonrechtersoverleg (LOVCK&T) aan de Rechtspraak. […]
Lees meer >

Resultaten NPS onderzoek

In het eerste kwartaal van 2020 hebben wij een NPS onderzoek uitgevoerd onder een aantal willekeurig geselecteerde opdrachtgevers van Van Arkel. De Net Promoter Score (NPS) is een belangrijk instrument om de klanttevredenheid en klantloyaliteit te meten. Uiteraard wordt onze dienstverlening ook op andere manieren geëvalueerd. NPS is één van de gebruikte meetinstrumenten. Om de […]
Lees meer >