Nieuwe beslagsyllabus per 1 augustus 2017

beslagsyllabus, deurwaarder inschakelen, grechtsdeurwaarder inschakelen, kosten deurwaarderOp 1 augustus 2007 is er een nieuwe beslagsyllabus in werking getreden.

De beslagsyllabus bevat eisen waaraan beslagrekesten moeten voldoen teneinde de voorzieningenrechter voldoende te informeren. De voorzieningenrechter kan indien niet de in deze beslagsyllabus genoemde informatie wordt verstrekt de gelegenheid geven het ontbrekende alsnog te verstrekken. Ook zijn er voor bepaalde gevallen ‘best practises’ opgenomen over in die gevallen te nemen beslissingen.

De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn:

  • 8 nr. 2 is aangevuld;
  • 11 nr. 10 gedeeltelijk geredigeerd;
  • 13 nr. 22 is aangepast;
  • 25 onder F tekst verwijderd;
  • 26 onder 3 geredigeerd;
  • 45 is ‘Beslag tot afgifte en levering’ is aangevuld;
  • 50 tot en met 54 Vreemdelingenbeslag is aangevuld en er is een stuk over
    Europees (bank) beslag toegevoegd;
  • 54 tot en met 70 het hoofdstuk ’Bewijsbeslag’ is grotendeels herschreven.

De beslagsyllabus versie augustus 2017 is hier te downloaden.

Bron: Rechtspraak.nl