Kwaliteitsnormen Van Arkel uitgebreid met ISAE 3402 verklaring type I!

ISAE 3402, kwaliteitsnorm, kwaliteit, ISAE 3402, kwaliteitsnorm Van Arkel, deurwaarder, gerechtsdeurwaarderVan Arkel laat haar opdrachtgevers graag zien dat zij haar bedrijfsprocessen volledig beheerst, de organisatie stuurt op basis van risicomanagement en voldoet aan strenge eisen op het gebied van informatiebeveiliging. Met de ISAE 3402 verklaring is dat onlangs mogelijk.

Kwaliteitsnorm: ISEA 3402 verklaring type 1

Begin juli 2018 heeft Van Arkel de ISAE 3402 verklaring type I mogen ontvangen. In deze verklaring is een normenkader opgenomen wat bestaat uit de eisen uit de ISO 27001 (informatiebeveiliging) en de kwaliteitseisen van de KBVG. Uit de rapportage blijkt dat Van Arkel voornoemde normen heeft geïmplementeerd in haar organisatie, onder andere door het inregelen van diverse interne controles. In januari 2019 volgt de audit voor de ISAE type II verklaring, waarin onder meer de interne controles door de auditor onder de loep worden genomen.

Kwaliteit staat voorop bij Van Arkel

Van Arkel voldoet aan de gestelde normen voor een gerechtsdeurwaarder. Zo zijn wij  NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd en getoetst voor de Normen voor Kwaliteit van de gerechtsdeurwaarder, zoals opgesteld door de KBvG. Deze normen hebben onder andere betrekking op contracten, dossierbehandeling, klantenwerving, communicatie, ICT, financiële administratie en personeel & organisatie. Iedere twee jaar moet de gerechtsdeurwaarder zich door externe auditoren laten beoordelen. Indien er niet aan de normen wordt voldaan, kan de tuchtrechter worden ingeschakeld. Naast de gestelde normen zetten wij ons ook in voor normen die wij belangrijk vinden en aansluiten bij onze dienstverlening,  zoals richtlijnen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en financiële zekerheid.

MVO ISO 26000

Als sociale en maatschappelijke betrokken onderneming, maakt Van Arkel bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan op mens, milieu en maatschappij. Wij voldoen aan de richtlijnen die ISO 26000 stelt.  Dit is een internationale richtlijn voor het implementeren van MVO binnen een organisatie.

Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders

Van Arkel  is aangesloten bij het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders. Dit fonds controleert onze werkzaamheden en houdt zich bezig met het veiligstellen van derdengelden. Derdengelden zijn gelden die wij voor onze opdrachtgevers hebben geïncasseerd en onder ons hebben. Dan is het wel belangrijk dat deze gelden veilig zijn gesteld en gegarandeerd door de opdrachtgever worden ontvangen. Omdat Van Arkel is aangesloten bij het Garantiefonds bieden wij deze zekerheid. Het geïncasseerde bedrag komt dan gegarandeerd bij  de opdrachtgever terecht. Om deelnemer te zijn van het Garantiefonds moet de gerechtsdeurwaarder lid zijn van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze worden onder meer continue gescreend op hun financiële positie en moraliteit.

Lees meer over de kwaliteitsnormen bij Van Arkel