IBAN-Naam Check nu ook beschikbaar voor verzekeringsmaatschappijen

IBAN-naam, iban, fraude, incasso, deurwaarder

Ook verzekeringsmaatschappijen kunnen gebruikmaken van IBAN-Naam Check, de innovatieve service die controleert of de naam en het IBAN-nummer bij elkaar horen. Rabobank SurePay heeft hiertoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Utrechtse softwarebedrijf FRISS. Lees verder op Rabobank.nl

IBAN

IBAN staat voor International Bank Account Number. Dit rekeningnummer is in elk land op dezelfde manier opgebouwd, maar kan in lengte verschillen. Het nummer bestaat uit het huidige rekeningnummer, dat vooraf wordt gegaan door de landcode (NL voor Nederland), een controlegetal (twee cijfers), een code van de bank (in Nederland vier letters) en één of meerdere nullen. IBAN wordt voor alle betalingen binnen Europa gebruikt. In Nederland bestaat IBAN uit 18 tekens, in andere landen varieert dit van 15 tot maximaal 34 tekens.