Het verschil tussen een incassobureau en een gerechtsdeurwaarder – Wist u dat?

Het verschil tussen een incassobureau en gerechtsdeurwaarder uitgelegd

Irene Boskma Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso, deurwaarder Breda, deurwaarder Eindhoven, incasso eindhoven, incasso deurwaarderUiteraard kunt u niet alles weten over de gerechtsdeurwaarders & incassobranche. Daar heeft u ons voor. Maar sommige zaken zijn toch handig om van op de hoogte te zijn. Daarom zijn wij de rubriek ‘Wist u dat?’ gestart. Verschillende mensen uit onze organisatie lichten onderwerpen toe gekoppeld aan praktijkervaring. Ook krijgt u ongevraagd informatie van ons, gewoon omdat wij denken dat u daar wellicht iets aan heeft.

In onze eerste ‘Wist u dat?’ geven wij antwoord op de vraag: Wat is het verschil tussen incassobureaus en gerechtsdeurwaarders? Eén van onze accountmanagers, Irene Boskma, legt uit.

Wat doet een incassobureau?

Een incassobureau int openstaande vorderingen. Dit gebeurt in opdracht van een schuldeiser. Een incassobureau is actief in het buitengerechtelijke (of minnelijke) incassotraject. In deze fase probeert het incassobureau de openstaande factuur te innen zonder dat er een rechter aan te pas komt. Met bijvoorbeeld mailtjes en/of telefoontjes wordt de schuldenaar gesommeerd te betalen.

Wat doet een gerechtsdeurwaarder?

Een deurwaarder kan ook openstaande posten innen voor een schuldeiser. Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, benoemd door de Kroon en verricht ambtelijke werkzaamheden, zogenoemde ambtshandelingen. De gerechtsdeurwaarder kan onder andere:

  • een dagvaarding uitbrengen (oproepen van personen om voor de rechter te verschijnen);
  • een vonnis betekenen (kenbaar maken van een rechterlijke uitspraak);
  • beslag leggen, bijvoorbeeld boedel- of loonbeslag;
  • een woning ontruimen.

Naast het verrichten van ambtshandelingen is de gerechtsdeurwaarder ook bevoegd tot het verrichten van incassowerkzaamheden, de niet-ambtelijke werkzaamheden, zoals het versturen van incassobrieven.

Het verschil

Het incassobureau probeert een rekening te innen, zonder tussenkomst van de (kanton) rechter. Een gerechtsdeurwaarder heeft in tegenstelling tot de incassobureaus juridische bevoegdheden tot zijn beschikking om openstaande posten te innen. Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar die taken toegewezen krijgt die uit de wet voortvloeien zoals het dagvaarden van schuldenaren, het kenbaar maken van een rechterlijke uitspraak en beslagleggingen.

Meer informatie?

Wilt u graag een vordering uit handen geven of informatie over onze werkzaamheden?  Bel dan naar 071-5793587 of stuur een e-mail naar Accountmanagement@vanarkelgdw.nl. Wij staan u graag te woord.