Het Corona- virus; wat betekent dit voor uw internationale incasso-opdrachten

Sinds het Corona virus een pandemie is, is ook de behandeling van uw internationale vorderingen in meer of mindere mate geraakt.

Omdat de bestrijding van het virus internationaal verschillen vertoont geldt dit –vanwege instructies  van de verschillende overheden-  ook voor de  behandeling van uw zaken.

Uiteraard zullen wij uw zaken nauwlettend volgen en u op de hoogte blijven houden. Ook het toesturen van nieuwe zaken kan onverminderd doorgaan, zodat, lokale beperkingen daargelaten, wij de zaken kunnen doorzetten naar onze lokale partners en er ter plaatse kan worden aangevangen met de behandeling van uw zaak.

Volledigheidshalve delen wij u nog mede dat het onder de huidige omstandigheden zo kan zijn dat stand van zaken verzoeken later worden beantwoord dan dat u van ons gewend bent.
Wij rekenen op uw begrip in deze.

Tot slot spreken wij de hoop uit dat u en de uwen gezond en veilig door deze crisis heen komen. Stay safe !!