Het Corona-virus; hoe gaat van Arkel daarmee om?

Overal worden en zijn maatregelen getroffen om het COVID 19 (Corona) virus te beteugelen.
Wij stellen u graag op de hoogte van de maatregelen die we hebben getroffen om onze diensten te kunnen blijven verlenen.

De gezondheid van werknemers, klanten en debiteuren, staat wat ons betreft op de eerste plaats. Wij conformeren ons daarom aan alle regels en adviezen vanuit het RIVM voor zover dat mogelijk is.
Een aantal van onze medewerkers werkt daarom vanuit huis.

De kantoren zijn wel open maar met enige beperkingen. Zo zijn onze kantoren, in het kader van de RIVM richtlijnen, vooralsnog tot en met 6 april a.s. gesloten voor het doen van contante betalingen.
Er zijn uiteraard voldoende andere mogelijkheden om te betalen, welke wij op diverse manieren kenbaar maken en welke eveneens op onze website nader staan omschreven.

Uiteraard houden wij rekening met de persoonlijke situatie van de debiteur. Is er, ingevolge van het Corona virus aantoonbaar inkomstenverlies, dan zij wij uiteraard bereid om in overleg met u als opdrachtgever coulance te verlenen. Thuisbezoeken, ontruimingen of beslagen op roerende zaken zullen tot nader bericht niet uitgevoerd worden, dan wel tot een minimum worden beperkt.

Onze deurwaarders doen verder, met enige aanpassingen, gewoon hun werk. Uiteraard houden ze zich daarbij aan de RIVM en KBVG richtlijnen en houden ze gepaste afstand van de klanten en anderen.
Nogmaals de gezondheid staat op de eerste plaats !

Ambtelijke stukken zoals dagvaardingen worden ook zoals gebruikelijk uitgebracht. Dagvaardingen kunnen gewoon worden aangebracht en worden normaal in behandeling genomen. Het kan zijn dat zaken door de rechters worden aangehouden of uitgesteld. Daar zullen we u tijdig over informeren. De Rechtbanken zijn inmiddels vanaf dinsdag 17 maart 2020 gesloten.

De afdeling accountmanagement heeft, vooralsnog tot en met 06 april a.s., al haar externe afspraken geannuleerd. Uiteraard zullen deze afspraken op een nader tijdstip opnieuw ingepland gaan worden.
Hebt u vragen over onze werkzaamheden of dienstverlening.
Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Van Arkel of met de afdeling accountmanagement via accountmanagement@vanarkelgdw.nl of 088 – 82 52 700.